Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 19

Om skilsmisse

19:1Da Jesus havde afsluttet disse ord, drog han bort fra Galilæa og kom til Judæas område på den anden side Jordan. 19:2Store skarer fulgte ham, og han helbredte dem dér. 19:3Farisæere kom til ham for at prøve ham, og de sagde: »Er det tilladt at skille sig fra sin hustru af enhver grund?« 19:4Men han svarede: »Har I ikke læst at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde 19:5og sagde: ›Derfor skal en mand forlade sin far og mor og holde sig til sin hustru, og de to skal blive ét kød?‹ 19:6Derfor er de ikke mere to, men ét kød. Hvad Gud altså har sammenføjet, skal et menneske ikke adskille.« 19:7De siger til ham: »Hvorfor har Gud så befalet at give et skilsmissebrev og skille sig fra hende?« 19:8Han siger til dem: »Moses tillod jer med henblik på jeres hårdhjertethed at skille jer fra jeres hustru, men fra begyndelsen har det ikke været således. 19:9Jeg siger jer: Den som skiller sig fra sin hustru, ikke på grund af utugt, og gifter sig med en anden, begår ægteskabsbrud.« 19:10Hans disciple siger til ham: »Hvis mandens forhold til hustruen er sådan, er det ikke gavnligt at gifte sig.« 19:11Men han sagde til dem: »Ikke alle kan rumme dette ord, men dem det er blevet givet. 19:12For der er eunukker som blev født således fra moders liv, og der er eunukker som blev gjort til eunukker af mennesker, og der er eunukker som har gjort sig selv til eunukker på grund af Himlenes rige. Den der kan rumme det, skal rumme det!«

Om de små børn

19:13Så bar de små børn til ham for at han skulle lægge hænderne på dem og bede, men disciplene truede dem. 19:14Men Jesus sagde: »Lad de små børn komme til mig og lad være med at hindre dem, for Himlenes rige er bestemt for sådanne.« 19:15Og han lagde hænderne på dem og gik derfra.

Den rige unge mand

19:16Og se, en kom til ham og sagde: »Lærer! Hvad godt skal jeg gøre for at jeg kan få evigt liv?« 19:17Men han sagde til ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men hvis du vil gå ind til livet, så hold budene.« 19:18Han sagde til ham: »Hvilke?« Men Jesus sagde: »Du må ikke slå ihjel, du må ikke begå ægteskabsbrud, du må ikke stjæle, du må ikke sige falsk vidnesbyrd, 19:19ær din far og mor, og du skal elske din næste som dig selv.« 19:20Den unge mand sagde til ham: »Alt dette har jeg holdt. Hvad mangler jeg endnu?« 19:21Jesus sagde til ham: »Hvis du vil være fuldkommen, så gå og sælg hvad du ejer, og giv det til de fattige, og du vil have en skat i himlene, og kom og følg mig.« 19:22Men da den unge mand hørte dette ord, gik han bedrøvet bort, for han havde megen ejendom. 19:23Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himlenes rige. 19:24Og igen siger jeg jer: Det er lettere for en kamel at gå igennem et nåleøje end for en rig at gå ind i Guds rige.« 19:25Men da disciplene hørte dette, blev de stærkt forundrede og sagde: »Hvem kan da blive frelst?« 19:26Men Jesus så på dem og sagde til dem: »For mennesker er dette umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Omsorg for disciplene

19:27Da svarede Peter og sagde til ham: »Se, vi har forladt alt og fulgt dig, hvad får vi da?« 19:28Men Jesus sagde til dem: »Sandelig siger jeg jer: I genfødslen, når Menneskesønnen sidder på sin herligheds trone, skal også I som har fulgt mig, sidde på tolv troner og dømme Israels tolv stammer. 19:29Og enhver som har forladt hjem eller brødre eller søstre eller far eller mor eller børn eller marker for mit navns skyld, skal få det hundrede gange igen og arve evigt liv. 19:30Men mange af de første skal blive de sidste, og mange af de sidste de første.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021