Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 16

Kravet om tegn

16:1Farisæere og saddukæere kom til ham, fristede ham og spurgte om han ville vise dem et tegn fra himlen. 16:2Men han svarede dem: »Når det er blevet aften, siger I: Det bliver godt vejr, for himlen er rød, 16:3og når det er blevet morgen: Det bliver storm i dag, for himlen er rød og mørk. Himlens udseende forstår I at bedømme, men tidernes tegn kan I ikke. 16:4En ond og utro slægt kræver tegn, men tegn skal der ikke gives den uden Jonas’ tegn.« Og han forlod dem og gik bort.

Advarsel mod surdejen

16:5Da disciplene var kommet over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. 16:6Jesus sagde til dem:»Se til at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæerne surdej.« 16:7Men de tænkte ved sig selv: »Vi har ikke taget brød med.« 16:8Men da Jesus vidste det, sagde han: »Hvorfor tænker I ved jer selv, I med en lille tro, at I ikke har brød? 16:9Forstår I endnu ikke, eller erindrer I ikke de fem brød til de fem tusind, og hvor mange kurve I tog? 16:10Eller de syv brød til de fire tusind, og hvor mange kurve I tog? 16:11Hvordan er det muligt at I ikke forstår at jeg ikke har talt til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« 16:12Da forstod de at han ikke havde talt om at de skulle tage sig i agt for brøds surdej, men for farisæernes og saddukæernes lære.

Peters bekendelse

16:13Men da Jesus kom til egnen ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: » Hvem siger mennesker at Menneskesønnen er?« 16:14De sagde: »Nogle siger Johannes Døber, andre siger Elias, og andre igen siger Jeremias eller en af profeterne.« 16:15Han sagde til dem: »Hvem siger I at jeg er?« 16:16Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.« 16:17Jesus sagde til ham: »Lykkelig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min himmelske Far. 16:18Og jeg siger dig: Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 16:19Jeg vil give dig nøglerne til Himlenes rige, og det som du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og det som du løser på jorden, skal være løst i himlen.« 16:20Så befalede han disciplene at de ikke måtte sige til nogen at han var Kristus.

Den første lidelsesforudsigelse

16:21Fra da af begyndte Jesus at gøre det klart for sine disciple at han skal gå til Jerusalem, lide meget af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftlærde, blive slået ihjel og blive oprejst på den tredje dag. 16:22Peter tog ham til side og begyndte at irettesætte ham: »Gud være dig nådig, Herre. Dette må aldrig ske dig.« 16:23Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Gå bort, Satan! Du er anledning til fald for mig, for du tænker ikke Guds tanker, men menneskers.«

Om efterfølgelse

16:24Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. 16:25For den som vil frelse sig selv, skal miste sig selv. Og den som mister sig selv for min skyld, skal finde sig selv. 16:26For hvad gavner det et menneske hvis han vinder hele verden, men mister sig selv? Eller: Hvad kan et menneske give som erstatning for sig selv? 16:27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da skal han gengælde enhver efter hans gerning. 16:28Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem som står her, skal ikke smage døden før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 13.04.2021