Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 16

Kravet om tegn

16:1Farisæere og saddukæere kom til ham, fristede ham og spurgte om han ville vise dem et tegn fra himlen. 16:2Men han svarede dem: »Når det er blevet aften, siger I: Det bliver godt vejr, for himlen er rød, 16:3og når det er blevet morgen: Det bliver storm i dag, for himlen er rød og mørk. Himlens udseende forstår I at bedømme, men tidernes tegn kan I ikke. 16:4En ond og utro slægt kræver tegn, men tegn skal der ikke gives den uden Jonas’ tegn.« Og han forlod dem og gik bort.

Advarsel mod surdejen

16:5Da disciplene var kommet over til den anden bred, havde de glemt at tage brød med. 16:6Jesus sagde til dem:»Se til at I tager jer i agt for farisæernes og saddukæerne surdej.« 16:7Men de tænkte ved sig selv: »Vi har ikke taget brød med.« 16:8Men da Jesus vidste det, sagde han: »Hvorfor tænker I ved jer selv, I med en lille tro, at I ikke har brød? 16:9Forstår I endnu ikke, eller erindrer I ikke de fem brød til de fem tusind, og hvor mange kurve I tog? 16:10Eller de syv brød til de fire tusind, og hvor mange kurve I tog? 16:11Hvordan er det muligt at I ikke forstår at jeg ikke har talt til jer om brød? Men tag jer i agt for farisæernes og saddukæernes surdej.« 16:12Da forstod de at han ikke havde talt om at de skulle tage sig i agt for brøds surdej, men for farisæernes og saddukæernes lære.

Peters bekendelse

16:13Men da Jesus kom til egnen ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger mennesker at Menneskesønnen er?« 16:14De sagde: »Nogle siger Johannes Døber, andre siger Elias, og andre igen siger Jeremias eller en af profeterne.« 16:15Han sagde til dem: »Hvem siger I at jeg er?« 16:16Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds Søn.« 16:17Jesus sagde til ham: »Lykkelig er du, Simon, Jonas’ søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min himmelske Far. 16:18Og jeg siger dig: Du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. 16:19Jeg vil give dig nøglerne til Himlenes rige, og det som du binder på jorden, skal være bundet i himlen, og det som du løser på jorden, skal være løst i himlen.« 16:20Så befalede han disciplene at de ikke måtte sige til nogen at han var Kristus.

Den første lidelsesforudsigelse

16:21Fra da af begyndte Jesus at gøre det klart for sine disciple at han skal gå til Jerusalem, lide meget af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftlærde°, blive slået ihjel og blive oprejst på den tredje dag. 16:22Peter tog ham til side og begyndte at irettesætte ham: »Gud være dig nådig, Herre. Dette må aldrig ske dig.« 16:23Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Gå bort, Satan! Du er anledning til fald for mig, for du tænker ikke Guds tanker, men menneskers.«

Om efterfølgelse

16:24Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. 16:25For den som vil frelse sig selv, skal miste sig selv. Og den som mister sig selv for min skyld, skal finde sig selv. 16:26For hvad gavner det et menneske hvis han vinder hele verden, men mister sig selv? Eller: Hvad kan et menneske give som erstatning for sig selv? 16:27For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighed sammen med sine engle, og da skal han gengælde enhver efter hans gerning. 16:28Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem som står her, skal ikke smage døden før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021