Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 7

Om fordømmelse af andre

7:1Døm ikke for at I ikke skal dømmes, 7:2for med den dom I dømmer med, skal I dømmes, og med det mål I måler med, skal I blive tilmålt. 7:3Og hvorfor ser du splinten i din brors øje, men bjælken i dit eget øje bemærker du ikke? 7:4Eller hvordan kan du sige til din bror: »Lad mig trække splinten i dit øje ud?« 7:5Hykler! Træk først bjælken ud af dit øje, og så kan du se klart til at trække splinten ud af din brors øje.

Om perler for svin

7:6Giv ikke det hellige til hunde og kast ikke perler for svin for at de ikke skal træde dem ned med deres fødder og vende sig om og sønderrive jer.

Om bønhørelse

7:7Bed og der skal gives jer; søg og I skal finde; bank på og der skal åbnes for jer, 7:8for enhver som beder, skal modtage, og den som søger, skal finde, og for den som banker, skal der åbnes. 7:9Eller hvilket menneske blandt jer vil give sin søn en sten når han beder om brød? 7:10Eller vil give ham en slange når han beder om en fisk? 7:11Hvis altså I, som er onde, forstår at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere skal jeres far, som er i himlene, give dem som beder ham, gode gaver.

Den gyldne regel

7:12Derfor: Alt, hvad I vil at menneskene skal gøre mod jer, sådan skal også I gøre mod dem, for dette er loven og profeterne.

Den snævre port

7:13Gå ind gennem den snævre port, for bred er den port, og bred er den vej som fører til fortabelsen, og mange er de som går ind gennem den. 7:14For snæver er den port og trang er den vej som fører bort til livet, og få er de som finder den.

Om falske profeter

7:15Tag jer i agt for de falske profeter som kommer til jer i fåreklæder, men indvendig er de glubske ulve. 7:16Af deres frugter skal I kende dem. Man samler vel ikke druer af tornebuske eller figner af tidsler? 7:17Således bærer ethvert godt træ gode frugter, men det dårlige træ bærer dårlige frugter. 7:18Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter, og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter. 7:19Ethvert træ som ikke bærer god frugt, hugges om og kastes i ilden. 7:20Altså! Af deres frugter skal I kende dem. 7:21Ikke enhver som siger til mig: Herre, Herre! skal komme ind i Himlenes rige, men den som gør min Fars vilje, han som er i himlene. 7:22Mange skal sige til mig på den dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke udført mange magtgerninger i dit navn? 7:23Og da vil jeg bekende for dem: Jeg har aldrig kendt jer. Gå bort fra mig, I som øver lovløshed.

Lignelsen om huset på klippen og huset på sand

7:24Derfor, enhver som hører disse mine ord og gør dem, vil ligne en klog mand som byggede sit hus på klippen, 7:25og regnen slog ned, og floderne kom, og stormene blæste og slog mod det hus, og det faldt ikke, fordi det var grundfæstet på klippen. 7:26Og enhver som hører disse mine ord og ikke gør dem, vil ligne en tåbelig mand som byggede sit hus på sand, 7:27og regnen slog ned, og floderne kom, og stormene blæste og stødte mod det hus, og det faldt, og dets fald var stort.

Afslutning

7:28Da Jesus havde afsluttet disse ord, var skarerne slået af forundring over hans undervisning, 7:29for han underviste dem som en der havde myndighed, og ikke som deres skriftlærde°.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021