Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 4

Jesu fristelse

4:1Da blev Jesus af Ånden ført til ørkenen for at blive fristet af Djævelen. 4:2Da han havde fastet i fyrre dage og fyrre nætter, sultede han til sidst. 4:3Og fristeren kom og sagde til ham: »Når du er Guds Søn, så sig at disse sten dér skal blive til brød.« 4:4Men han svarede: »Der står skrevet: ›Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord som udgår af Guds mund.‹« 4:5Da tog Djævelen ham med sig til den hellige by og stillede ham på templets tinde, 4:6og han sagde til ham: »Når du er Guds Søn, så kast dig ned, for der står skrevet: ›Han skal befale sine engle med henblik på dig, og de skal bære dig på hænder for at du ikke skal støde din fod mod en sten.‹« 4:7Jesus sagde til ham: »Der står også skrevet: ›Du må ikke friste Herren, din Gud.‹« 4:8Igen tog Djævelen ham med sig op på et meget højt bjerg og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, 4:9og han sagde til ham: »Alt dette vil jeg give dig, hvis du kaster dig ned og tilbeder mig.« 4:10Så sagde Jesus til ham: »Gå bort, Satan, for der står skrevet: ›Du skal tilbede din Herren Gud og tjene ham alene.‹« 4:11. Da forlod Djævelen ham, og se, engle kom og tjente ham.

Jesu mission i Galilæa

4:12Men da han hørte at Johannes var blevet udleveret som fange, drog han bort til Galilæa. 4:13Og han forlod Nazaret og kom og bosatte sig i Kapernaum ved Søen i Zebulons og Naftalis områder, 4:14for at det skulle opfyldes som er blevet talt ved Esajas, profeten, som sagde: 4:15»Zebulons land og Naftalis land, vejen til søen, på den anden side Jordan, hedningernes Galilæa, 4:16det folk som sad i mørke, har set et stort lys, og for dem som sidder i dødens land og skygge, for dem er et lys steget op.« 4:17Fra da af begyndte Jesus at forkynde, og han sagde: »Omvend jer, for Himlenes rige er kommet nær.«

Kaldelsen af de første disciple

4:18Mens han vandrede langs Galilæas Sø, så han to brødre, Simon, som kaldes Peter, og Andreas, hans bror, i færd med at kaste net i søen, for de var fiskere. 4:19Og han sagde til dem: »Kom, følg mig, for jeg vil gøre jer til menneskefiskere.« 4:20Straks forlod de garnene og fulgte ham. 4:21Da han gik videre derfra, så han to andre brødre, Jakob, Zebedæus’ søn, og Johannes, hans bror, i båden sammen med Zebedæus, deres far, i færd med at ordne deres garn, og han kaldte dem. 4:22Straks forlod de båden og deres far og fulgte ham.

Forkyndelse og helbredelser i Galilæa

4:23Han gik omkring i hele Galilæa idet han underviste i deres synagoger, og idet han forkyndte evangeliet om Riget, og idet han helbredte enhver sygdom og enhver svaghed i folket. 4:24Og rygtet om ham kom ud i hele Syrien, og alle deres syge som led af forskellige sygdomme og lidelser, bragte de til ham, og de kom også med besatte og månesyge og lamme, og han helbredte dem. 4:25Og store skarer fulgte ham fra Galilæa, Dekapolis, Jerusalem, Judæa og fra den anden side af Jordan.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021