Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 9

Helbredelsen af den lamme

9:1Efter at han var steget ombord i båden, sejlede han over og kom til sin egen by. 9:2Og se, de bar en lam som lå på en seng, hen til ham, og da Jesus så deres tro, sagde han til den lamme: »Vær ved godt mod, søn, dine synder tilgives dig.« 9:3Og se, nogle skriftlærde° sagde ved sig selv: »Han spotter Gud.« 9:4Da Jesus så deres tanker, sagde han: »Hvorfor tænker I ondt i jeres hjerter? 9:5For hvad er lettest at sige: Dine synder tilgives dig, eller at sige: Rejs dig op og gå omkring? 9:6Men for at I skal vide at Menneskesønnen har fuldmagt på jorden til at tilgive synder« – så siger han til den lamme: »Rejs dig op, tag din seng og gå hjem.« 9:7Og han rejste sig op og gik hjem. 9:8Men da skarerne så det, frygtede de, og de priste Gud, som havde givet en sådan fuldmagt til mennesker.

Kaldelsen af Matthæus

9:9Da Jesus gik videre derfra, så han en mand, som hedder Matthæus, side ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig.« Og han rejste sig og fulgte ham. 9:10Mens han lå til bords i hans hus, se, da kom mange toldere og syndere og lå til bords med Jesus og hans disciple. 9:11Da farisæerne så det, sagde de til hans disciple:»Hvorfor spiser jeres lærer sammen med toldere og syndere?« 9:12Men da han hørte det, sagde han: »De raske har ikke brug for læge, men de syge. 9:13Men gå bort og lær hvad det betyder: Jeg vil barmhjertighed og ikke slagtoffer. For jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.«

Om gammelt og nyt

9:14Da kom Johannes’ disciple til ham og sagde: »Hvorfor faster vi og farisæerne meget, men dine disciple faster ikke?« 9:15Jesus sagde til dem: »Kan brudesvendene sørge, så længe brudgommen er hos dem? Men der skal komme dage da brudgommen er taget fra dem, og da skal de faste. 9:16Ingen sætter en lap af et stykke ukrympet stof på en gammel kappe, for lappen river noget fra kappen, og huller bliver værre. 9:17Man hælder ikke ny vin på gamle lædersække, ellers sprænges sækkene, og vinen spildes, og lædersækkene ødelægges. Men man hælder ny vin på nye lædersække, og begge bliver bevaret.«

Helbredelsen af synagogeforstanderens datter og kvinden med blødninger

9:18Mens han talte om dette til dem, kom en synagogeforstander hen til ham, faldt ned for ham og sagde: »Min datter er lige nu død, men kom og læg din hånd på hende, og så vil hun leve.« 9:19Jesus rejste sig, og han og hans disciple fulgte ham. 9:20Og se, en kvinde som havde lidt af blødninger i tolv år, kom til ham bagfra og rørte ved kvasten på hans kappe, 9:21for hun sagde ved sig selv: »Hvis jeg blot rører ved hans kappe, bliver jeg frelst.« 9:22Men da Jesus vendte sig og så hende, sagde han: »Vær ved godt mod, datter, din tro har frelst dig« Og kvinden blev frelst fra den time. 9:23Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløjtespillerne og den larmende skare, 9:24sagde han: »Gå bort, for pigen er ikke død, men sover.« Og de lo af ham. 9:25Men da skaren var blevet drevet bort, gik han ind og greb hendes hånd, og pigen rejste sig op. 9:26Rygtet om det kom ud i hele den del af landet.

To blinde og en besat

9:27Da Jesus gik videre derfra, fulgte to blinde efter ham, og de råbte: »Forbarm dig over os, Davids søn.« 9:28Men da han var kommet ind i huset, kom de blinde til ham, og Jesus sagde til dem: »Tror I at jeg kan gøre dette?« De sagde til ham: »Ja, Herre!« 9:29Da rørte han ved deres øjne og sagde: »Det skal ske jer efter jeres tro.« 9:30Og deres øjne blev åbnet. Jesus talte strengt til dem: »Se til at ingen får det at vide.« 9:31Men de gik ud og udbredte rygtet om ham i hele den del af landet. 9:32Men da disse var gået ud, bragte man ham et stumt menneske som var besat. 9:33Og da dæmonen var blevet uddrevet, talte den stumme. Skarerne undrede sig: »Aldrig er sådan noget set i Israel.« 9:34Men farisæerne sagde: »Han uddriver dæmoner ved dæmonernes fyrste.«

Den store høst

9:35Jesus drog omkring i alle byerne og landsbyerne og underviste i deres synagoger og forkyndte evangeliet om Riget, og han helbredte enhver sygdom og enhver lidelse. 9:36Men da Jesus så skarerne, fik han medlidenhed med dem, for de var vanrygtede og forkomne som får der ikke har en hyrde. 9:37Da sagde han til sine disciple: »Høsten er stor, men arbejderne få. 9:38Bed derfor høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021