Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 11

11:1Da Jesus var færdig med at give sine tolv disciple disse befalinger, gik han bort derfra for at undervise og forkynde i deres byer.

Johannes Døbers spørgsmål

11:2Men da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple, 11:3og han spurgte ham: »Er du den som kommer, eller skal vi vente en anden?« 11:4Jesus svarede dem: »Gå og forkynd for Johannes det I hører og ser: 11:5Blinde ser og lamme går, spedalske renses, og døve hører, og døde opstår, og evangeliet forkyndes for fattige, 11:6og lykkelig er den som ikke forarges på mig.«

Johannes Døbers identitet

11:7Men da de var gået, begyndte Jesus at tale til skarerne om Johannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv der svajer for vinden? 11:8Nej, hvad gik I ud for at se? En mand klædt i fine klæder? Se, de som bærer fine klæder, er i kongelige paladser. 11:9Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, siger jeg jer, og mere end en profet. 11:10Det er om ham der står skrevet: Se, jeg sender min engel for dit ansigt, han skal forberede din vej foran dig. 11:11Sandelig siger jeg jer: Blandt kvindefødte er der ikke blevet oprejst nogen større end Johannes, men den mindste i Himlenes rige er større end han. 11:12Men fra Johannes Døbers dage indtil nu bryder Himlenes rige frem med magt, og voldsmænd river det til sig. 11:13For alle profeterne og loven har profeteret indtil Johannes, 11:14og hvis I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. 11:15Den der har ører at høre med, skal høre! 11:16Med hvem skal jeg sammenligne denne slægt? Den er lig børn som sidder på torvene og råber til de andre: 11:17Vi spillede på fløjte for jer, og I dansede ikke, vi sang klagesange, og I sørgede ikke. 11:18For Johannes kom, som hverken spiser eller drikker, og de siger: Se, han er besat af en dæmon. 11:19Menneskesønnen kom, som spiser og drikker, og de siger: Se, en frådser og en dranker, ven med toldere og syndere. Men visdommen er blevet retfærdiggjort af sine gerninger.«

Veråb over byer i Galilæa

11:20Da begyndte han at bebrejde de byer hvor de fleste af hans magtgerninger var sket, fordi de ikke havde omvendt sig: 11:21»Ve dig, Korazin! Ve dig, Betsajda! For hvis de magtgerninger som er sket i jer, var sket i Tyrus og Sidon, havde de for længst omvendt sig i sæk og aske. 11:22Men jeg siger jer: Det skal gå Tyrus og Sidon tåleligere på dommens dag end jer. 11:23Og du, Kapernaum! Skal du ophøjes til himlen? Til dødsriget skal du styrtes ned, for hvis de magtgerninger som er sket i dig, var sket i Sodoma, havde den stået indtil i dag. 11:24Men jeg siger jer: Det skal gå Sodomas land tåleligere på dommens dag end dig.«

Lovprisning af Faderen

11:25På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, Far, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og kloge og åbenbaret det for de umyndige. 11:26Ja, Far, for således skete din gode vilje. 11:27Alt er blevet overgivet mig af min Far, og ingen kender Sønnen uden Faderen, og ingen kender Faderen uden Sønnen, og den som Sønnen vil åbenbare ham for. 11:28Kom til mig, alle I som er trætte og bærer byrder, og jeg vil give jer hvile. 11:29Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er mild og ydmyg af hjertet, og så vil I finde hvile for jeres sjæle. 11:30For mit åg er godt, og min byrde er let.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021