Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 20

Lignelsen om arbejderne i vingården

20:1For Himlenes rige ligner en husherre som straks om morgenen gik ud for at leje arbejdere til sin vingård. 20:2Da han var blevet enig med arbejderne om en denar om dagen, sendte han dem til sin vingård. 20:3Da han gik ud ved den tredje time, så han andre stå ledige på torvet, 20:4og han sagde: »Gå også I til vingården, og jeg vil give jer hvad der er retfærdigt.« 20:5Og de gik derhen. Da han igen gik ud ved den sjette og niende time, gjorde han det samme. 20:6Og ved den ellevte time gik han ud og fandt andre stående, og han siger til dem: »Hvorfor står I ledige her hele dagen?« 20:7De siger til ham: »Fordi ingen har lejet os.« Han siger til dem: »Gå også I til vingården.« 20:8Men da det blev aften, siger vingårdens herre til sin forvalter: »Kald på arbejderne, og giv dem lønnen, idet du begynder med de sidste og slutter med de første.« 20:9Og dem der var lejet ved den ellevte time, kom og modtog hver en denar. 20:10Da de første kom, mente de, at de ville modtage mere, men også disse modtog hver en denar. 20:11Men da de modtog den, blev de vrede på husherren, 20:12og de sagde: »Disse sidste har kun arbejdet én time, og du har stillet dem lige med os, som har båret dagens byrde og hede.« 20:13Men han svarede én af dem: »Ven, jeg gør dig ikke uret. Blev du ikke enig med mig om en denar? 20:14Tag dit og gå, men jeg vil give denne sidste det samme som dig. 20:15Eller er det ikke tilladt mig at gøre med mit hvad jeg vil? Eller er dit øje ondt fordi jeg er god? 20:16Således skal de sidste blive de første og de første de sidste.«

Den tredje lidelsesforudsigelse

20:17Da Jesus drog op til Jerusalem, tog han undervejs de tolv disciple til side, og han sagde: 20:18»Se, jeg drager op til Jerusalem, og Menneskesønnen skal udleveres til ypperstepræsterne og de skriftlærde°, og de skal dømme ham til døden, 20:19og de skal udlevere ham til hedningerne til at blive spottet, pisket og korsfæstet, og på den tredje dag skal han blive oprejst.«

Zebedæussønnernes bøn

20:20Da kom Zebedæussønnernes mor til ham sammen med sine sønner, og hun faldt ned for at bede ham om noget. 20:21Han sagde til hende: »Hvad vil du?«. Hun sagde til ham: »Sig at disse mine to sønner skal sidde i dit rige, den ene ved din højre side og den anden ved din venstre side.« 20:22Jesus svarede: »I ved ikke hvad I beder om. Kan I drikke det bæger som jeg skal drikke?« De sagde til ham: »Vi kan.« 20:23Han sagde til dem: »Mit bæger skal I drikke, men det at sidde ved min højre og min venstre side står det ikke til mig at give, men det er for dem som det er blevet beredt for af min Far.« 20:24Men da de ti hørte det, harmedes de på de to brødre. 20:25Jesus tilkaldte dem og sagde: »Folkenes fyrster hersker over dem, og de mægtige udøver deres autoritet over dem. 20:26Således skal det ikke være blandt jer, men den som vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, 20:27og den som vil være den første blandt jer, skal være jeres tjener, 20:28ligesom Menneskesønnen ikke er kommet for at lade sig tjene, men for at tjene og give sit liv som løsesum i stedet for mange.«

To blinde ved Jeriko

20:29Da de gik ud af Jeriko, fulgte en stor skare ham. 20:30Og se, to blinde sad ved vejen, og da de hørte at Jesus gik forbi, råbte de: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn.« 20:31Men skaren truede dem for at de skulle tie, men de råbte højere: »Forbarm dig over os, Herre, Davids søn.« 20:32Jesus standsede og kaldte på dem og sagde: »Hvad vil I at jeg skal gøre?« 20:33De sagde til ham: »Herre, at vore øjne må blive åbnet.« 20:34Jesus fik medlidenhed med dem, rørte ved deres øjne, og straks blev de seende igen, og de fulgte ham.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021