Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 6

Om almisse

6:1Men vogt jer for at udøve jeres retfærdighed overfor mennesker for at blive set af dem. Ellers får I ikke løn fra jeres Gud, som er i himlene. 6:2Når du altså giver almisse, lad da ikke blæse i basun foran dig ligesom hyklerne gør i synagoger og på gader for at de kan blive prist af mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 6:3Men når du giver almisse, så skal din venstre hånd ikke vide, hvad din højre hånd gør 6:4for at din almisse kan være i det skjulte, og din Far, som ser i det skjulte, kan belønne dig.

Om bøn

6:5Og når I beder, skal I ikke være som hyklerne, for de elsker at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 6:6Men du, når du beder, gå ind i dit kammer og luk din dør for at bede til din Far, som er i det skjulte, og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne dig. 6:7Og når I beder, skal I ikke lade munden løbe, ligesom hedningerne, for de tror at de vil blive bønhørt for deres mange ord. 6:8I må altså ikke ligne dem, for jeres Far ved, hvad I har behov for før I beder til ham. 6:9Således skal I da bede:
Vor far, du som er i himlene,
helliget blive dit navn
6:10komme dit rige,
ske din vilje, som i himlen og også på jorden.
6:11Giv os i dag vort daglige brød,
6:12og tilgiv os vor skyld,
ligesom også vi har tilgivet vore skyldnere,
6:13og før os ikke ind i fristelse,
men befri os fra den onde.
For dit er riget og magten og æren. Amen.
6:14For hvis I tilgiver mennesker deres overtrædelser, skal også jeres himmelske far tilgive jer, 6:15men hvis I ikke tilgiver mennesker, skal heller ikke jeres far tilgive jeres overtrædelser.

Om faste

6:16Men når I faster, så vis ikke et mørkt udseende som hyklerne, for de gør deres ansigter ukendelige for at de kan vise for mennesker at de faster. Sandelig siger jeg jer: De har fået deres løn. 6:17Men når du faster, så salv dit hoved og vask dit ansigt 6:18for at du kan vise at du ikke faster for mennesker, men for din Far, som er i det skjulte, og din Far, som ser i det skjulte, skal belønne dig.

Om skatte

6:19I skal ikke samle jer skatte på jorden, hvor møl og insekter fortærer, og hvor tyve bryder ind og stjæler. 6:20Men I skal samle jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller insekter fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler. 6:21For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være.

Om legemets lys

6:22Øjet er legemets lys. Hvis dit øje da er klart, er hele dit legeme lyst; 6:23men hvis dit øje er dårligt, er hele dit legeme mørkt. Hvis altså lyset i dig er mørke, hvilket mørke!

Om bekymringer

6:24Ingen kan tjene to herrer, for han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. 6:25Derfor siger jeg jer: Hvad jeres liv angår, skal I ikke bekymre jer for hvad I skal spise, og for hvad I skal drikke, og hvad jeres krop angår, skal I ikke bekymre jer for hvad I skal klæde jer med. 6:26Betragt himlens fugle: De sår ikke eller høster eller samler i lader, og jeres himmelske fader føder dem. Er I ikke meget mere værd end dem? 6:27Men hvem af jer som bekymrer sig, kan lægge en alen til sin livsalder. 6:28Og hvorfor bekymrer I jer for klæderne? Bemærk markens liljer, hvorledes de gror. De arbejder ikke, og de spinder ikke. 6:29Men jeg siger jer at ikke engang Salomo i hele sin pragt var klædt som en af dem. 6:30Men når Gud således klæder markens græs, som står i dag, og som i morgen kastes i ovnen, hvor meget mere vil han så ikke klæde jer som har en lille tro? 6:31I skal altså ikke bekymre jer og sige: Hvad skal vi spise? Eller: Hvad skal vi drikke? Eller: Hvad skal vi klæde os med? 6:32For alt dette søger hedningerne efter. For jeres himmelske far ved at I trænger til alt dette. 6:33Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt dette gives jer i tilgift. 6:34Altså skal I ikke bekymre jer for dagen i morgen, for dagen i morgen skal bekymre sig om sig selv. En dag har nok i sin plage.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.04.2021