Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 15

15:21Og Jesus gik ud derfra og drog bort til Tyrus’ og Sidons egne. 15:22Og se, en kana’anæisk kvinde kom fra disse egne og råbte: »Forbarm dig over mig, Davids søn. Min datter plages slemt af en dæmon.« 15:23Men Jesus svarede hende ikke med et ord. Hans disciple kom og bad ham: »Send hende bort, for hun råber efter os.« 15:24Men han svarede: »Jeg er ikke udsendt til andre end de fortabte får af Israels hus.« 15:25Men hun kom, knælede for ham og sagde: »Herre, hjælp mig.« 15:26Men han svarede: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og kaste det for de små hunde.« 15:27Men hun sagde: »Jo, Herre, for de små hunde spiser også af smulerne, som falder ned fra deres herrers bord.« 15:28Da svarede Jesus hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og datteren blev helbredt i den time.

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021