Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 2

2:1Men da Jesus var blevet født i Betlehem i Judæa i kong Herodes’ dage, se, vise mænd fra østen kom til Jerusalem, 2:2og de sagde: »Hvor er jødernes konge, som er blevet født? For vi har set hans stjerne i østen, og vi er kommet for at tilbede ham.« 2:3Men da kong Herodes hørte det, blev han forfærdet og hele Jerusalem med ham, 2:4og han samlede alle ypperstepræsterne og folkets skriftlærde° og udspurgte dem: »Hvor skal Kristus fødes?« 2:5Og de sagde til ham: »I Betlehem i Judæa, for således står der skrevet ved profeten: 2:6Og du Betlehem i Judæa land,
du er slet ikke den ringeste blandt Judæas fyrster,
for en fyrste skal udgå fra dig,
som skal vogte mit folk, Israel.«
2:7Så kaldte Herodes i hemmelighed de vise mænd til sig, og han spurgte dem nøje om tiden, da stjernen havde vist sig, 2:8og han sendte dem til Betlehem og sagde: »Gå og forhør jer nøje om barnet, og når I har fundet det, så meld det til mig for at også jeg kan komme og tilbede det.« 2:9Men da de havde hørt på kongen, drog de bort, og se, stjernen som de havde set i østen, gik foran dem indtil den kom og blev stående over det sted, hvor barnet var. 2:10Da de så stjernen, blev de overmåde glade. 2:11De gik ind i huset og så barnet sammen med Maria, dets mor, og de faldt ned og tilbad det, og de åbnede deres skattekister og bragte det gaver, guld, røgelse og myrra. 2:12Og da de var blevet befalet i en drøm om ikke at vende tilbage til Herodes, drog de bort ad en anden vej til deres land.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v5: Mika 5,1; 2 Sam 5,2.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.10.2022