Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 22

22:15Da gik farisæere hen og traf en beslutning om at fange ham i ord. 22:16og de sendte deres disciple sammen med herodianerne til ham, og de sagde: »Lærer, vi ved at du er sandfærdig og lærer Guds vej i sandhed og ikke bekymrer dig om nogens mening, for du gør ikke forskel på folk, 22:17sig os da hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ikke?« 22:18Men da Jesus kendte deres ondskab, sagde han: »Hvorfor prøver I mig, hyklere? 22:19Vis mig skattens mønt.« De bragte ham en denar, 22:20og han sagde til dem: »Hvis billede og indskrift er det?« 22:21De sagde til ham: »Kejserens.« Så sagde han til dem: »Giv da kejseren det der tilhører kejseren, og Gud det der tilhører Gud.« 22:22Da de hørte det, undrede de sig, og de forlod ham og gik bort.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021