Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 22

22:34Men da farisæerne hørte at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samlede de sig, 22:35og en af dem, en lovkyndig, spurgte for at prøve ham: 22:36»Lærer, hvilket bud i loven er det største?« 22:37Han sagde til ham: »Du skal elske Herren din Gud med hele dit hjerte og med hele din sjæl og med hele din forstand, 22:38dette er det største og første bud. 22:39Men et andet er lig dette: Du skal elske din næste som dig selv. 22:40På disse to bud hænger hele loven og profeterne.«

Davids søn og Davids herre

22:41Men da farisæerne var samlede, spurgte Jesus dem: 22:42»Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De sagde til ham: »Davids søn.« 22:43Han sagde til dem: »Hvordan kan David så i Ånden kalde ham Herre, når han siger: 22:44›Herren sagde til min Herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder?‹ 22:45Når altså David kalder ham Herre, hvordan kan han så være hans søn?« 22:46Og ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag vovede ingen mere at spørge ham.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v43: Sl 110,1.

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021