Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 24

24:15Når I da ser ødelæggelsens vederstyggelighed, som der er blevet talt om ved profeten Daniel, stå på helligt sted – den som læser det, han skal forstå – 24:16så skal de i Judæa flygte til bjergene, 24:17den på taget skal ikke stige ned for at hente det der er i hans hus, 24:18og den på marken skal ikke vende tilbage for at hente sin kappe. 24:19Og ve dem som er gravide, og dem som ammer i de dage. 24:20Men bed om at jeres flugt ikke skal ske om vinteren og heller ikke på en sabbat. 24:21For da skal der være en stor trængsel som ikke har været fra verdens begyndelse indtil nu, og heller ikke vil komme. 24:22Og hvis de dage ikke blev afkortet, ville intet kød blive frelst, men for de udvalgtes skyld vil disse dage blive forkortet. 24:23Så hvis nogen siger til jer: Se, her er Kristus, eller: Her! Skal I ikke tro det, 24:24for falske Kristus’er og falske profeter skal fremstå, og de skal udføre store tegn og undere, så at de, hvis det er muligt, også fører de udvalgte vild. 24:25Se, jeg har sagt jer det forud. 24:26Hvis altså de siger til jer: Se, han er i ørkenen, gå ikke derud. Se, han er i kamrene, tro det ikke, 24:27for ligesom lynet kommer fra øst og lyser til vest, således skal Menneskesønnens komme være. 24:28Hvor ådslet er, dér vil gribbene samles.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v15: Dan 9,27; Dan 11,31; Dan 12,11

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021