Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 26

26:17På den første dag i de usyrede brøds fest kom disciplene til Jesus og sagde: »Hvor vil du have at vi forbereder påskemåltidet for dig?« 26:18Og han sagde: »Gå til byen til den og den og sig til ham: ›Læreren siger: Min tid er nær, hos dig vil jeg fejre påskemåltid sammen med mine disciple.‹« 26:19Og disciplene gjorde som Jesus havde befalet dem, og de forberedte påskemåltidet. 26:20Da det var blevet aften, lå han til bords sammen med de tolv. 26:21Mens de spiste, sagde han: »Sandelig siger jeg jer: En af jer skal forråde mig.« 26:22De blev meget bedrøvede og begyndte hver især at sige: »Det er vel ikke mig, Herre?« 26:23Han svarede: »Den som dyppede hånden i fadet sammen med mig, han vil forråde mig. 26:24Menneskesønnen går bort, som der står skrevet om ham, men ve det menneske ved hvem Menneskesønnen forrådes. Det var bedre for det menneske hvis han ikke var blevet født.« 26:25Men Judas, som forrådte ham, svarede: »Det er vel ikke mig, rabbi?« Han siger til ham: »Du har sagt det.« 26:26Og mens de spiste, tog Jesus et brød, velsignede det, brød det og gav det til sine disciple og sagde: »Tag det og spis det, dette er mit legeme.« 26:27Og han tog bægeret, takkede og gav dem det og sagde: »Drik alle af det, 26:28for dette er mit blod, pagtens, som udgydes for mange til syndernes tilgivelse. 26:29Og jeg siger jer: Fra nu af skal jeg ikke mere drikke af denne vintræets frugt før den dag, da jeg skal drikke den ny sammen med jer i min Fars rige.«

Forudsigelse af frafald og fornægtelse

26:30Da de have sunget, gik de ud til Oliebjerget.

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021