Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 27

27:31Da de havde spottet ham, tog de kappen af ham og gav ham hans egne klæder på og førte ham bort for at korsfæste ham.

Korsfæstelsen

27:32Mens de gik derud, traf de en mand fra Kyrene ved navn Simon, ham tvang de til at bære hans kors. 27:33Da de kom til et sted som kaldes Golgata, det betyder hovedskalssted, 27:34gav de ham vin blandet med malurt at drikke, og da han havde smagt det, ville han ikke drikke. 27:35Men da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder ved at kaste lod, 27:36og de satte sig og holdt vagt over ham dér. 27:37De satte anklagen mod ham over hans hoved. Der var blevet skrevet: »Han er Jesus, jødernes konge.« 27:38Så korsfæster de to røvere sammen med ham, den ene på hans højre side og den anden på hans venstre side. 27:39De som gik forbi, spottede ham ved at ryste på hovedet 27:40og sige: »Du som nedbryder templet og opbygger det på tre dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset.« 27:41Ligeledes hånede også ypperstepræsterne sammen med de skriftlærde° og de ældste og sagde: 27:42»Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er Israels konge, så lad ham stige ned fra korset, og vi vil tro på ham. 27:43Han har sat sin tillid til Gud, lad ham nu redde ham, hvis han bryder sig om ham, for han har sagt: Jeg er Guds Søn.« 27:44Men også røverne, som var blevet korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde.

Jesu død

27:45Men fra den sjette time kom der mørke over hele landet indtil den niende time. 27:46Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst og sagde: »Elí, Eí! Lemá sabaktáni?« Det betyder »Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?« 27:47Men nogle af dem som stod dér, hørte det og sagde: »Han kalder på Elias.« 27:48Straks løb en af dem hen og tog en svamp, fyldte den med vineddike og stak den på et rør og gav ham at drikke. 27:49Men de øvrige sagde: »Lad os se om Elias kommer for at frelse ham.« 27:50Men Jesus råbte igen med høj røst og opgav ånden. 27:51Og se, forhænget i templet blev flænget i to stykker fra øverst til nederst, og jorden skælvede, og klipperne spaltedes, 27:52og gravene blev åbnet, og mange af de hellige hensovedes legemer blev oprejst, 27:53og de gik ud af gravene og efter hans opstandelse gik de ind i den hellige by og viste sig for mange. 27:54Men da officeren og de som sammen med ham holdt vagt over Jesus, så jordskælvet og det der skete, blev de grebet af stærk frygt og sagde: »Sandelig, han var Guds søn!« 27:55Men der var mange kvinder dér som på afstand så på, og som havde fulgt Jesus fra Galilæa og tjent ham, 27:56blandt dem var Maria Magdalene og Maria, Jakobs og Josefs mor og Zebedæussønnernes mor.

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021