Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 5

5:20For jeg siger jer: Hvis ikke jeres retfærdighed overgår de skriftlærdes° og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himlenes rige.

Om drab og vrede

5:21I har hørt at der er blevet sagt til de gamle: ›Du må ikke begå drab‹ og ›den der begår drab, skal være skyldig for domstolen.‹ 5:22Men jeg siger jer: Enhver som bliver vred på sin bror, skal være skyldig for domstolen, og den som siger til sin bror: Raka! skal være skyldig for rådet, og den som siger: Tåbe, skal være skyldig til ildens Helvede. 5:23Altså! Hvis du bringer din gave til alteret, og dér husker at din bror har noget imod dig, 5:24så lad din gave blive foran alteret, og gå og forlig dig først med din bror, og kom så og bring din gave. 5:25Bliv hurtigst muligt ven med din modpart mens du endnu er sammen med ham på vejen for at din modpart ikke skal udlevere dig til dommeren, og dommeren til retsbetjenten, og du blive kastet i fængsel. 5:26Sandelig siger jeg jer: Du skal ikke komme ud derfra, før du har betalt den sidste øre.
          

Vælg kapitel

Henvisninger

v21: 2 Mos 20,13; 5 Mos 5,17

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021