Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 8

8:1Men da Jesus var steget ned fra bjerget, fulgte store folkeskarer ham. 8:2Og se, en spedalsk kom og faldt han ned for ham og sagde: »Herre, hvis du vil, kan du gøre mig ren.« 8:3Jesus rakte sin hånd frem, rørte han ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv ren!« Og straks blev hans spedalskhed renset. 8:4Jesus sagde til ham: »Se til at du ikke siger det til nogen, men gå hen og vis dig for præsten og bring den gave som Moses har befalet, til vidnesbyrd for dem.«

Helbredelsen af officerens tjener

8:5Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer til ham og bad ham: 8:6»Herre, min tjener ligger lam i mit hus, og han pines forfærdeligt.« 8:7Han sagde til ham: »Jeg vil komme og helbrede ham.« 8:8Men officeren svarede: »Herre, jeg er ikke værdig til at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, og min tjener vil blive rask. 8:9For jeg er selv et menneske under kommando, som har soldater under mig, og siger jeg til en: Gå, så går han, og til en anden: Kom, så kommer han, og til min tjener: Gør dette, så gør han det.« 8:10Men da Jesus hørte dette, undrede han sig og sagde til dem som fulgte ham: »Sandelig siger jeg jer: Så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. 8:11Men jeg siger jer: Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i Himlenes rige, 8:12men Rigets børn skal kastes ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren.« 8:13Og Jesus sagde til officeren: »Gå, det skal ske dig som du troede.« Og hans tjener blev helbredt i den time.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.05.2021