Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 1

HERREN befaler Moses, Aron og stammelederne at tælle folket.

1:1HERREN talte til Moses i Sinajs ørken i forsamlingsteltet på den første dag i den anden måned i det andet år efter de var gået ud af Egypten. Han sagde: 1:2»Gennemfør en folketælling af hele israelitternes forsamling efter deres slægter, efter deres fædrenehuse, efter antallet af navne, alle af hankøn, hoved for hoved af dem, 1:3fra 20 år og opefter, enhver som kan drage i krig for Israel. I skal tælle dem efter deres hærafdelinger, du og Aron. 1:4Sammen med jer skal der være en mand fra hver stamme, en mand som er overhoved for sit fædrenehus. 1:5Dette er navnene på de mænd som skal hjælpe jer: Fra Ruben: Elisur, Shede’urs søn. 1:6Fra Simeon: Shelumiel, Surishaddajs søn. 1:7Fra Juda: Nakshon, Amminadabs søn. 1:8Fra Issakar: Netan’el, Suars søn. 1:9Fra Zebulon: Eliab, Helons søn. 1:10Fra Josefs sønner: Fra Efraim: Elishama, Ammihuds søn. Fra Manasse: Gamliel, Pedasurs søn. 1:11Fra Benjamin: Abidan, Gid’onis søn. 1:12Fra Dan: Akiezer, Ammishaddajs søn. 1:13Fra Aser: Pagiel, Okrans søn. 1:14Fra Gad: Eljasaf, De’uls søn. 1:15Fra Naftali: Akira, Enans søn.« 1:16Disse var udvalgte af forsamlingen, ledere af deres fædrenestammer, overhoveder for Israels tusinder.

Moses og Aron tæller hver stamme for sig.

1:17Moses og Aron tog disse mænd, som er udtrykkeligt nævnt ved navn. 1:18De lod hele forsamlingen samles på den første dag i den anden måned, og de lod sig registrere, efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, hoved for hoved. 1:19Som HERREN havde befalet Moses, sådan talte han dem i Sinajs ørken. 1:20Israels førstefødte, Rubens efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, hoved for hoved, alle af hankøn fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:21De mønstrede af Rubens stamme var 46.500. 1:22Simeons efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, de mønstrede af dem efter antallet af navne, hoved for hoved, alle af hankøn fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:23De mønstrede af Simeons stamme var 59.300. 1:24Gads efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:25De mønstrede af Gads stamme var 45.650. 1:26Judas efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:27De mønstrede af Judas stamme var 74.600. 1:28Issakars efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:29De mønstrede af Issakars stamme var 54.400. 1:30Zebulons efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:31De mønstrede af Zebulons stamme var 57.400. 1:32Josefs børn, nemlig Efraims efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:33De mønstrede af Efraims stamme var 40.500. 1:34Manasses efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:35De mønstrede af Manasses stamme var 32.200. 1:36Benjamins efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:37De mønstrede af Benjamins stamme var 35.400. 1:38Dans efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:39De mønstrede af Dans stamme var 62.700. 1:40Ashers efterkommere efter deres slægter, efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:41De mønstrede af Ashers stamme var 41.500. 1:42Naftalis efterkommere efter deres slægter efter deres fædrenehus, efter antallet af navne, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig: 1:43De mønstrede af Naftalis stamme var 53.400. 1:44Dette er de mønstrede som Moses og Aron og hver af de tolv israelitiske ledere talte; hver mand var for sit fædrenehus. 1:45Og alle de som blev mønstret af israelitterne, efter deres fædrenehus, fra 20 år og opefter, enhver som kunne drage i krig for Israel, 1:46ja, alle de mønstrede var 603.550.

Levitterne bliver ikke talt sammen med de andre. De skal tjene ved forsamlingsteltet, slå lejr omkring det, og de andre stammer uden om dem.

1:47Men levitterne blev ikke talt sammen med dem efter deres fædres stamme. 1:48For HERREN sagde til Moses: 1:49»Du skal ikke tælle Levis stamme, og ikke gøre mandtal over dem blandt israelitterne, 1:50men du skal sætte levitterne over vidnesbyrdets bolig og over alle redskaberne til det og over alt som hører dertil. De skal bære boligen og alle redskaberne til det, og de skal tjene ved det, og de skal slå lejr rundt om boligen. 1:51Og når boligen skal bryde op, skal levitterne tage den ned, men når boligen skal slå lejr, skal levitterne rejse boligen, og kommer nogen fremmed nær den, skal han dø. 1:52Og israelitterne skal slå lejr hver for sig, og hver ved sit banner, efter deres hærafdelinger. 1:53Men levitterne skal slå lejr rundt om vidnesbyrdets bolig for at der ikke skal komme vrede over israelitternes forsamling. Derfor skal levitterne omhyggeligt passe på det der er at passe på ved vidnesbyrdets bolig.« 1:54Israelitterne gjorde det. Alt det som HERREN havde befalet Moses, gjorde de.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 07.07.2017