Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 31

Israelitterne får besked på at kæmpe mod midjanitterne med 12.000 mand.

31:1HERREN sagde til Moses: 31:2»Tag hævn over midjanitterne for det de har gjort mod israelitterne. Derefter skal du samles til dit folk.« 31:3Da sagde Moses til folket: »Lad mænd iblandt jer udruste sig til kamp. De skal drage imod midjanitterne for at udføre HERRENS hævn over midjanitterne. 31:41000 fra hver af alle Israels stammer skal I sende i kamp.« 31:5Af Israels tusinder blev der så udtaget 1000 fra hver stamme, 12.000 rustet til kamp. 31:6Moses sendte de 1000 fra hver stamme i kamp. Sammen med dem var Pinehas, præsten Eleazars søn, og han havde de hellige redskaber og signalhornene med sig.

Israelitternes hær overvinder midjanitterne og fører fangerne og byttet til lejren.

31:7De kæmpede mod midjanitterne sådan som HERREN havde befalet Moses. De slog alle mænd ihjel. 31:8Sammen med de øvrige dræbte slog de også midjanitternes konger ihjel, nemlig Evi, Rekem, Sur, Hur og Reba, fem midjanitiske konger. De slog også Bileam, Beors søn, ihjel med sværdet. 31:9Israelitterne tog midjanitternes hustruer og deres småbørn til fange, også alle deres kreaturer og alle deres ejendele tog de som bytte. 31:10Alle de byer de boede i, og alle deres lejrpladser brændte de ned. 31:11De tog alt byttet og det de havde røvet, både mennesker og dyr. 31:12De førte fangerne og rovet og byttet til Moses og præsten Eleazar og hele israelitternes forsamling, til lejren på Moabs slette som er ved Jordan over for Jeriko. 31:13Moses og præsten Eleazar og alle forsamlingens ledere gik dem i møde uden for lejren.

Moses skælder dem ud fordi de har ladet kvinderne leve. De skulle have dræbt alle som havde været sammen med en mand, og lade sig selv og alt hvad de førte med sig, rense uden for lejren.

31:14Moses blev vred på dem som havde kommandoen over hærens afdelinger på tusinde og hundrede mand, da de kom fra felttoget. 31:15Moses spurgte dem: »Har I ladet kvinderne leve? 31:16Det var jo dem der på foranledning af Bileams ord fik israelitterne til at handle troløst mod HERREN i sagen med Peor, det der førte til at plagen kom over HERRENS forsamling. 31:17Nu skal I slå alle drengebørn ihjel, og dræb også hver eneste kvinde som har været i seng med en mand. 31:18Men alle de piger som ikke har været i seng en mand, skal I lade leve. 31:19Og I skal holde jer uden for lejren i syv dage. Enhver af jer som har slået nogen ihjel, og enhver af jer som har rørt en dræbt, I skal rense jer for synden på den tredje og den syvende dag, I og jeres fanger. 31:20Hver klædning og alt tøj af skind og alt det der er lavet af gedehår, og alle genstande af træ skal I rense for synd.« 31:21Præsten Eleazar sagde til krigerne, dem der var draget i krig: »Dette er den lovforordning som HERREN har befalet Moses: 31:22Guld og sølv, bronze, jern, tin og bly, 31:23alt det der kan tåle ild, skal I lade gå gennem ild så det bliver rent, dog skal det renses med renselsesvandet. Men alt det som ikke tåler ild, skal I lade gå gennem vandet. 31:24Og på den syvende dag skal I vaske jeres tøj så bliver I rene, og derefter må I komme ind i lejren.«

Byttet bliver delt efter HERRENS befaling.

31:25HERREN sagde til Moses: 31:26»Du og præsten Eleazar og overhovederne for forsamlingens fædrenehuse skal lave optælling af det bortførte krigsbytte af mennesker og dyr. 31:27Du skal dele byttet i to dele mellem dem som tog del i krigen, som drog ud i kamp, og hele forsamlingen. 31:28Du skal tage en afgift til HERREN fra soldaterne som drog i kamp, en andel for hver 500 blandt både mennesker og af kreaturer, af æsler og af får og geder. 31:29Af den halvdel som er tilfaldet dem, skal I tage det, og til præsten Eleazar skal du give gaven til HERREN. 31:30Af den halvdel som er tilfaldet israelitterne, skal du tage en ud af hver 50, både af mennesker og af kreaturer og af æsler og af får og geder, af alle dyr, og du skal give dem til levitterne som varetager opgaverne ved HERRENS bolig.« 31:31Moses og præsten Eleazar gjorde som HERREN havde befalet Moses. 31:32Krigsbyttet, nemlig det der var tilbage af det bytte som krigerne havde røvet, var: 675.500 får og geder, 31:3372.000 stykker kvæg, 31:3461.000 æsler, 31:35og 32.000 kvinder som ikke havde været i seng med nogen mand. 31:36Den halvdel som var tilfaldet dem som var draget ud i kamp, udgjorde i tal: 337.500 får og geder. 31:37og afgiften til HERREN af får og geder var 675. 31:38Af kreaturer var der 36.000, hvoraf afgiften til HERREN var 72. 31:39Af æsler var der 30.500, hvoraf afgiften til HERREN var 61. 31:40Af mennesker var der 16.000, hvoraf afgiften til HERREN var 32 personer. 31:41Moses gav afgiften til præsten Eleazar som en gave for HERREN, sådan som HERREN havde befalet Moses. 31:42Af den halvdel som tilfaldt israelitterne, den halvdel som Moses tog fra mændene der havde kæmpet – 31:43forsamlingens halvdel var 337.500 får og geder, 31:4436.000 stykker kvæg, 31:4530.500 æsler, 31:46og 16.000 mennesker – 31:47af denne halvdel, som tilfaldt israelitterne, tog Moses en ud af hver 50, både af mennesker og af dyr, og han gav dem til levitterne som varetog opgaverne ved HERRENS bolig, sådan som HERREN havde befalet Moses.

Lederne giver gave af deres bytte til HERREN.

31:48De, som havde kommandoen over hærens afdelinger på tusinde og hundrede mand, gik frem til Moses, 31:49og de sagde til Moses: »Dine tjenere har talt de krigere som var under vores kommando, og der mangler ikke en eneste af os. 31:50Derfor ofrer vi, som offer til HERREN, enhver af os hvad han har fundet af guldsmykker: armlænker, armringe, fingerringe, øreringe og halskæder, for at skaffe soning for os for HERRENS ansigt.« 31:51Moses og præsten Eleazar tog guldet af dem, alle de forarbejdede kunsthåndværker. 31:52Alt det guld de gav HERREN som gave, var 16.750 sekel,° fra tusindeførerne og hundredeførerne. 31:53Krigerne havde hver for sig fået bytte. 31:54Moses og præsten Eleazar tog guldet fra dem som havde kommandoen over hærens afdelinger på tusinde og hundrede mand, og de førte det ind i forsamlingsteltet for HERRENS ansigt til erindring om israelitterne.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.08.2023