Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 34

HERREN belærer Moses om Kana’ans landemærker og grænser.

34:1HERREN sagde til Moses: 34:2»Byd israelitterne og sig til dem: ›Når I kommer til Kana’an, da skal det være det land som skal være jer til arv, nemlig Kana’ans land efter dets grænser. 34:3På sydsiden skal I have Sins ørken til Edom, og jeres grænse mod syd skal mod øst gå fra enden af Salthavet. 34:4Jeres landegrænse skal gå syd om Akrabbim-passet og videre til Sin og den skal være syd for Kadesh-Barnea. Så skal den gå ud til Hasar-Addar og videre over til Asmon. 34:5Grænsen skal gå om fra Asmon til Egyptens bæk og skal ende ved havet. 34:6Angående landegrænsen mod vest, skal Det Store Hav være jeres grænse. Det skal være jeres landegrænse mod vest. 34:7Dette skal være jeres landegrænse mod nord: I skal lægge jeres grænse fra Det Store Hav til bjerget Hor. 34:8Fra bjerget Hor skal I føre grænsen hen mod Lebo-Hamat, og grænsen skal ende ved Sedad. 34:9Landegrænsen skal gå ud til Zifron, og den skal ende ved Hasar-Enan. Dette skal være jeres landegrænse mod nord. 34:10I skal måle jeres landegrænse mod øst fra Hasar-Enan til Shefam. 34:11Landegrænsen skal gå ned fra Shefam til Ribla øst for Ajin, og landegrænsen skal gå ned og røre siden af Kinnerets Hav mod øst. 34:12Landegrænsen skal gå ned til Jordan, og den skal ende ved Salthavet. Dette skal være jeres lands grænser hele vejen rundt.‹« 34:13Moses befalede israelitterne: »Dette er det land som I skal tage i arv ved lodkastning, og som HERREN befalede at give de ni stammer og den halve stamme, 34:14for rubenitternes stamme efter deres fædrenehuse og gaditternes stamme efter deres fædrenehuse, de har fået, og Manasses halve stamme, de har fået deres arv. 34:15De to stammer og den halve stamme, de har fået deres arv på denne side af Jordan lige over for Jeriko mod øst.«

HERREN udnævner tolv mænd som skal dele landet ud blandt israelitterne.

34:16HERREN sagde til Moses: 34:17»Dette er navnene på de mænd som skal dele landet til arv mellem jer: Præsten Eleazar og Josva, Nuns søn. 34:18Og I skal tage en leder fra hver stamme til at dele landet til arv. 34:19Dette er navnene på mændene: Af Judas stamme Kaleb, Jefunnes søn, 34:20af simeonitternes stamme Samuel, Ammihuds søn, 34:21af Benjamins stamme Elidad, Kisions søn, 34:22af danitternes stamme, en leder, Bukki, Joglis søn, 34:23af Josefs børn, af manassitternes stamme, en leder, Hanniel, Efods søn, 34:24af efraimitternes stamme, en leder, Kemuel, Siftans søn, 34:25af zebulonitternes stamme, en leder, Elisafan, Parnaks søn, 34:26af issakaritternes stamme, en leder, Paltiel, Azzans søn, 34:27af asheritternes stamme, en leder, Akihud, Shelomis søn, 34:28af naftalitternes stamme, en leder, Pdael, Ammihuds søn.« 34:29Det var disse mænd som HERREN bød at dele arven mellem israelitterne i Kana’an.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 18.07.2017