Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 29

HERREN taler om ofringer på nytårsdagen eller trompethøjtiden.

29:1I den syvende måned, på den første dag i måneden, skal der være en hellig sammenkomst for jer, I skal ikke udføre noget arbejde, den dag skal trompeterne lyde. 29:2I skal give et brændoffer til en dejlig duft for HERREN: En tyrekalv, en vædder, syv årgamle lam, uden fejl, 29:3og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele til tyrekalven og to tiendedele til vædderen 29:4og en tiendedel til hvert af de syv lam. 29:5og en gedebuk som syndoffer til at skaffe jer soning. 29:6foruden månedens brændoffer med dets afgrødeoffer og det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og deres foreskrevne drikofre til en dejlig duft, et ildoffer for HERREN.

Forsoningsdagens ofre.

29:7På den tiende dag i den syvende måned skal der være en hellig sammenkomst for jer, og I skal faste. I skal ikke udføre noget arbejde. 29:8Men I skal ofre brændoffer for HERREN til en dejlig duft: En tyrekalv, en vædder, syv årgamle lam, de skal være uden fejl for jer, 29:9og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele til tyren, to tiendedele til vædderen, 29:10en tiendedel til hvert af de syv lam, 29:11og en gedebuk som syndoffer, foruden forsoningens syndoffer og det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer.

Løvsalsfestens ofre.

29:12På den femtende dag i den syvende måned skal der være en hellig sammenkomst for jer, I skal ikke udføre noget arbejde, og I skal højtideligholde højtiden for HERREN i syv dage. 29:13I skal ofre brændoffer, et ildoffer til en dejlig duft for HERREN: 13 tyrekalve, 2 væddere, 14 årgamle lam, de skal være fejlfri, 29:14og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele til hver af de 13 tyrekalve, to tiendedele til begge væddere 29:15og en tiendedel til hvert af de 14 lam, 29:16derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer, dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:17På den anden dag: 12 tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, alle fejlfri, 29:18og deres afgrødeofre og deres drikofre til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:19derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:20På den tredje dag: 11 tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, alle fejlfri, 29:21og afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:22derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:23På den fjerde dag: 10 tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, alle uden fejl, 29:24afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:25derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:26På den femte dag: ni tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, uden fejl, 29:27og afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis. 29:28derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:29På den sjette dag: otte tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, uden fejl, 29:30og afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:31derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:32På den syvende dag: syv tyrekalve, to væddere, 14 årgamle lam, uden fejl, 29:33og afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalvene, til vædderne og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:34derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer, dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:35På den ottende dag skal der være en afslutningshøjtid for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde. 29:36Og I skal ofre brændoffer, et ildoffer til en dejlig duft for HERREN: en tyrekalv, en vædder, syv årgamle lam, uden fejl, 29:37afgrødeofrene og drikofrene til tyrekalven, vædderen og til lammene efter deres antal, på sædvanlig vis, 29:38derudover en gedebuk som syndoffer, foruden det daglige brændoffer og dets afgrødeoffer og dets drikoffer. 29:39Disse ting skal I gøre for HERREN på jeres fastsatte tider, ud over jeres løfter og jeres frivillige gaver, hvad enten det er jeres brændofre eller jeres afgrødeofre eller jeres drikofre eller jeres takofre.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 18.07.2017