Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 7

Israelitternes tolv stammeledere ofrer seks vogne og tolv okser til helligdommens tjeneste, og de gives til gershonitterne og meraritterne.

7:1Den dag Moses var færdig med at rejse boligen og havde salvet og helliget den og alle dens redskaber og havde salvet og helliget alteret og alle dets redskaber, 7:2kom israelitternes ledere, som var overhoveder for deres fædrenehus, de som var stammernes ledere, og som stod i spidsen for de mønstrede, og de trådte frem med deres offergaver. 7:3De førte deres offer frem for HERRENS ansigt: Seks tildækkede vogne og tolv okser, en vogn for to ledere og en okse for hver, og de førte dem frem foran boligen. 7:4HERREN sagde til Moses: 7:5»Tag imod dette af dem for at det kan bruges til tjenesten ved forsamlingsteltet, og du skal give det til levitterne alt efter hvad de har brug for til deres tjeneste.« 7:6Da tog Moses vognene og okserne og gav dem til levitterne. 7:7Han gav gershonitterne to vogne og fire okser efter hvad de havde brug for til deres tjeneste. 7:8Han gav meraritterne fire vogne og otte okser efter hvad de havde brug for til deres tjeneste, under tilsyn af Itamar, præsten Arons søn. 7:9Men kehatitterne gav han ikke noget, for deres tjeneste angik de hellige ting som skulle bæres på skuldrene.

Israelitternes ledere ofrer derefter andre gaver til alterets tjeneste, hver på sin dag.

7:10Stammelederne ofrede til alterets indvielse den dag det blev salvet, og stammelederne bar selv deres ofre frem for alteret. 7:11HERREN sagde til Moses: »Lad stammelederne bringe deres offer, hver enkelt en dag ad gangen til alterets indvielse.« 7:12Den som gav sit offer den første dag, var Nakson, Amminadabs søn, lederen af Judas stamme. 7:13Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel°, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:14en røgelsesskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:15en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:16en gedebuk til syndoffer 7:17og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Naksons, Amminadabs søns, offer. 7:18Den anden dag ofrede Netan’el, Suars søn, Issakars leder. 7:19Han gav sit offer: Et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:20en røgelsesskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:21en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:22en gedebuk til syndoffer 7:23og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Netan’els, Suars søns, offer. 7:24Den tredje dag ofrede zebulonitternes leder, Eliab, Helons søn. 7:25Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:26en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:27en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:28en gedebuk til syndoffer 7:29og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Eliabs, Helons søns, offer. 7:30Den fjerde dag ofrede rubenitternes leder, Elisur, Shede’urs søn. 7:31Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel sølv, en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:32en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:33en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:34en gedebuk til syndoffer 7:35og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Elisurs, Shede’urs søns, offer. 7:36Den femte dag ofrede simeonitternes leder, Shelumiel, Surishaddajs søn. 7:37Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:38en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:39en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:40en gedebuk til syndoffer 7:41og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Shelumiels, Surishaddajs søns, offer. 7:42Den sjette dag ofrede gaditternes leder, Eljasaf, De’uels søn. 7:43Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:44en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:45en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:46en gedebuk til syndoffer 7:47og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Eljasafs, De’uels søns, offer. 7:48Den syvende dag ofrede efraimitternes leder, Elishama, Ammihuds søn. 7:49Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:50en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:51en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:52en gedebuk til syndoffer 7:53og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Elishamas, Ammihuds søns, offer. 7:54Den ottende dag ofrede manassitternes leder, Gamliel, Pedasurs søn. 7:55Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:56en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:57en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:58en gedebuk til syndoffer 7:59og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Gamliels Pedasurs søns, offer. 7:60Den niende dag ofrede benjaminitternes leder, Abidan, Gid’onis søn. 7:61Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:62en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:63en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:64en gedebuk til syndoffer 7:65og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Abidans, Gid’onis søns, offer. 7:66Den tiende dag ofrede danitternes leder, Akiezer, Ammishaddajs søn. 7:67Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:68en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:69en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:70en gedebuk til syndoffer 7:71og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Akiezers, Ammishaddajs søns, offer. 7:72Den ellevte dag ofrede asheritternes leder, Patiel, Okrans søn. 7:73Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:74en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:75en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:76en gedebuk til syndoffer 7:77og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Pagiels, Okrans søns offer. 7:78Den tolvte dag ofrede naftalitternes leder Akira, Enans søn. 7:79Hans offer var et sølvfad, der vejede 130 sekel, og en sølvskål på 70 sekel efter helligdommens sekel, begge fulde af mel blandet med olie, til afgrødeoffer, 7:80en røgelseskål på ti sekel guld, fuld af røgelse, 7:81en tyrekalv, en vædder og et årgammelt lam til brændoffer, 7:82en gedebuk til syndoffer, 7:83og to okser, fem væddere, fem bukke og fem årgamle lam til takoffer. Dette var Akiras, Enans søns, offer.

Summen af alle disse gaver.

7:84Dette er gaverne fra israelitternes ledere til alterets indvielse på den dag det blev salvet: 12 sølvfade, 12 sølvskåle, 12 guldrøgelseskåle. 7:85Hvert fad var på 130 sekel sølv, og hver skål på 70 sekel. Alt sølvet af karrene beløb sig til 2400 sekel efter helligdommens sekel. 7:8612 guldrøgelseskåle, fulde af røgelse. Hver røgelsesskål var på ti sekel efter helligdommens sekel. Alt guldet af røgelseskålene beløb sig til 120 sekel. 7:87Alle husdyr til brændofret udgjorde 12 okser, 12 væddere, 12 årgamle lam og deres afgrødeoffer, og 12 gedebukke til syndoffer. 7:88Alle husdyr til takofret udgjorde 24 okser, 60 væddere, 60 bukke og 60 årgamle lam. Dette var til alterets indvielse efter det var blevet salvet.

HERREN taler med Moses fra nådestolen.

7:89Når Moses gik ind i forsamlingsteltet for at tale med ham, da hørte han stemmen tale til sig fra nådestolen oven på vidnesbyrdets ark mellem de to keruber, og den talte til ham.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.08.2023