Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 10

Moses får besked på at lave to sølvbasuner der skal bruges når folket skal samles på rejse og i krig.

10:1HERREN sagde til Moses: 10:2»Lav to trompeter af sølv, som udhamret arbejde skal du lave dem. Dem skal du bruge når forsamlingen skal kaldes sammen, og når lejrene skal bryde op. 10:3Når der blæses i dem begge, skal hele forsamlingen samles hos dig ved forsamlingsteltets indgang. 10:4Hvis der blæses i den ene, skal stammelederne samles hos dig, overhovederne for Israels tusinder. 10:5Men når I blæser vedvarende, da skal de lejrafdelinger der ligger mod øst, bryde op. 10:6Når I blæser vedvarende anden gang, skal de lejrafdelinger der ligger mod syd, bryde op. I skal blæse vedvarende når de skal bryde op. 10:7Men når forsamlingen skal samles, skal I kun blæse og ikke blæse vedvarende. 10:8Præsterne, Arons sønner, skal blæse i trompeterne, og det skal være en evig forordning for jer hos jeres efterkommere. 10:9Når I i jeres land kommer i krig mod fjenden som overfalder jer, da skal I blæse i trompeterne for at I må blive bragt i erindring for HERRENS jeres Guds ansigt og blive frelst fra jeres fjender. 10:10På jeres glædesdag og på jeres fastsatte tider og på den første dag i måneden skal I blæse i trompeterne ved jeres brændofre og ved jeres måltidsofre for at de må minde om jer for jeres Guds ansigt. Jeg er HERREN jeres Gud.

Plan for israelitternes opbrud fra Sinajs ørken til Parans ørken.

10:11I det andet år, i den anden måned, på den tyvende dag i måneden hævede skyen sig op fra Vidnesbyrdets bolig. 10:12Israelitterne brød op i dagsrejser fra Sinajs ørken, og skyen slog sig ned i Parans ørken. 10:13Således rejste de første gang efter HERRENS ord ved Moses. 10:14Først brød Judas lejr op med sit banner, division efter division, under kommando af Nakshon, Amminadabs søn. 10:15Netan’el, Suars søn, havde kommandoen over Issakarstammens hærafdeling, 10:16og Eliab, Helons søn, havde kommandoen over Zebulonstammens hærafdeling. 10:17Boligen blev taget ned, og gershonitterne og meraritterne, som bar den, brød op. 10:18Dernæst brød Rubens lejr op med sit banner, division efter division, under kommando af Elisur, Shede’urs søn. 10:19Shelumiel, Surishaddajs søn, havde kommandoen over Simeonstammens hærafdeling, 10:20og Eljasaf, De’uels søn, havde kommandoen over Gadstammens hærafdeling. 10:21Så brød kehatitterne op. Det var dem der bar de hellige ting, og de andre rejste boligen inden de kom frem. 10:22Dernæst brød Efraims lejr op med sit banner, division efter division, under kommando af Elishama, Ammihuds søn. 10:23Gamliel, Pedasurs søn, havde kommandoen over Manassestammens hærafdeling, 10:24og Abidan, Gid’onis søn, havde kommandoen over Benjaminstammens hærafdeling. 10:25Dernæst brød Dans lejr op med sit banner, det var den sidste af alle lejrene, division efter division, under kommando af Akiezer, Ammishaddajs søn. 10:26Pagiel, Okrans søn, havde kommandoen over Asherstammens hærafdeling, 10:27og Akira, Enans søn, havde kommandoen over Naftalistammens hærafdeling. 10:28Dette var planen for israelitternes opbrud, hærafdeling efter hærafdeling, når de rejste.

Moses ønsker at hans svoger skal tage med.

10:29Moses sagde til Hobab, søn af midjanitten Re’uel, som var Moses’ svigerfar: »Vi rejser til det sted hvorom HERREN har sagt: ›Det vil jeg give jer.‹ Gå med os, vi vil gøre vel imod dig, for HERREN har lovet Israel alt godt.« 10:30Denne svarede ham: »Jeg går ikke med, men jeg går tilbage til mit land og min slægt.« 10:31Han sagde: »Jeg beder dig, forlad os ikke, for du ved hvor vi kan slå lejr i ørkenen, og du skal være vores øje. 10:32Og hvis du går med os, vil vi gøre godt mod dig med det samme som HERREN gør godt mod os.«

Pagtens ark går forrest på rejsen.

10:33Så rejste de tre dagsrejser fra HERRENS bjerg, og HERRENS pagts ark rejste tre dagsrejser foran deres ansigt for at finde et hvilested til dem. 10:34Og HERRENS sky var over dem om dagen når de brød op fra lejren.

Moses’ bøn.

10:35Da arken brød op, sagde Moses: »HERREN, stå op! Så skal dine fjender spredes, og de som hader dig, skal flygte for dit ansigt.« 10:36Og da den hvilede, sagde han: »Kom tilbage, HERREN, til Israels ti tusinde gange tusinde.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.05.2017