Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 28

giver love om det daglige offer.

28:1 sagde til Moses: 28:2»Giv israelitterne befaling og sig til dem: ›I skal være omhyggelige med min offergave, min mad knyttet til mine ildofre,[a]Teksten har først et foranstillet qorbānî »min offergave« og det er et helt generelt ord for et offer. Derefter følger i apposition laḥmî, »mit brød«, der tydeligvis indsnævrer emnet til omhandle afgrødeofferet. Dette brød, eller denne mad, er med lᵊ »knyttet til« forbundet til ʔiššay »mine ildofre«, der så er en dejlig duft. Fra andre tekster ved vi at en håndfuld af kornet blev brændt, og resten blev spist af præsten. der er en dejlig duft for mig, at I frembærer dem på deres fastsatte tidspunkter. 28:3Du skal sige til dem: ›Dette er det ildoffer som I skal frembære for : Hver dag to årgamle fejlfri lam, som et dagligt offer. 28:4Det ene lam skal du give om morgenen, og det andet lam skal du give ved tusmørkets frembrud, 28:5sammen med en tiendedel efa[1]Det samme som 2,2 liter. mel som afgrødeoffer, blandet med en fjerdedel hin[2]Det samme som 0,9 liter. olie af knuste oliven. 28:6Det er et dagligt brændoffer som blev indstiftet på Sinajs bjerg til en dejlig duft, et ildoffer for . 28:7Dertil en fjerdedel hin som drikoffer til det ene lam. Du skal hælde et drikoffer af en stærk drik ud på det hellige sted for . 28:8Det andet lam skal du ofre ved tusmørkets frembrud. Med det samme afgrødeoffer og drikoffer skal du ofre det, det er et ildoffer, en dejlig duft for .

Sabbatsofrene.

28:9På sabbatsdagen skal du ofre to årgamle fejlfri lam og to tiendedele[3]Der må være tale om efa, så der altså bruges 4,4 liter. mel blandet med olie som afgrødeoffer med drikoffer til. 28:10Det er brændofret til hver sabbat foruden det daglige brændoffer med tilhørende drikoffer.

Nymåneofrene.

28:11Den første dag i jeres måneder skal I ofre som brændoffer til to tyrekalve, en vædder og syv årgamle lam, uden fejl. 28:12og tre tiendedele[4]Her og i de følgende angivelser må »efa« være underforstået. mel blandet med olie som afgrødeoffer til hver tyrekalv, og to tiendedele mel blandet med olie som afgrødeoffer til vædderen, 28:13og en tiendedel[5]efa mel blandet med olie som afgrødeoffer til hvert lam. Det er et brændoffer, en dejlig duft, et ildoffer for . 28:14Og drikofferet til dem skal være en halv hin til tyrekalven og en tredjedel hin til vædderen og en fjerdedel hin vin til lammet. Dette er brændofferet hver måned efter månederne i året. 28:15Og der skal ofres en gedebuk som syndoffer for , ud over det daglige brændoffer med tilhørende drikoffer.

Påskeofrene.

28:16I den første måned, på den fjortende dag i måneden, er det påske for . 28:17Den femtende dag i den samme måned er en højtid, man skal spise usyrede brød i syv dage. 28:18Den første dag skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde. 28:19I skal ofre et ildoffer, et brændoffer for , to tyrekalve og en vædder og syv årgamle lam, de skal være fejlfri, 28:20og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele,[6]efa skal I ofre til hver tyr, og to tiendedele[7]efa til vædderen, 28:21og en tiendedel[8]efa skal du ofre til hvert af de syv lam, 28:22derudover en buk som syndoffer for at skaffe soning for jer. 28:23Udover brændofferet om morgenen, som indgår i det daglige brændoffer, skal I gøre disse ting. 28:24På denne måde skal I hver af de syv dage lave brød til et ildoffer, en dejlig duft for . Det skal laves ud over det daglige brændoffer og med drikoffer til. 28:25På den syvende dag skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde.

Pinseofrene.

28:26På førstegrødens dag, når I ofrer det nye afgrødeoffer for ved ugefesten, skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde. 28:27I skal ofre som brændoffer til en dejlig duft for : to tyrekalve, en vædder, syv årgamle lam 28:28og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele,[9]efa til hver tyrekalv og to tiendedele til vædderen, 28:29en tiendedel[10]efa til hvert af de syv lam, 28:30og en gedebuk til at skaffe soning for jer. 28:31Det skal I gøre ud over det daglige brændoffer med afgrødeoffer, de skal være uden fejl og med drikofre til.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 18.07.2017