Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 28

HERREN giver love om det daglige offer.

28:1HERREN sagde til Moses: 28:2»Giv israelitterne befaling og sig til dem: ›I skal være omhyggelige med min offergave, min mad knyttet til mine ildofre, der er en dejlig duft for mig, at I frembærer dem på deres fastsatte tidspunkter. 28:3Du skal sige til dem: ›Dette er det ildoffer som I skal frembære for HERREN: Hver dag to årgamle fejlfri lam, som et dagligt offer. 28:4Det ene lam skal du give om morgenen, og det andet lam skal du give ved tusmørkets frembrud, 28:5sammen med en tiendedel efa° mel som afgrødeoffer, blandet med en fjerdedel hin° olie af knuste oliven. 28:6Det er et dagligt brændoffer som blev indstiftet på Sinajs bjerg til en dejlig duft, et ildoffer for HERREN. 28:7Dertil en fjerdedel hin som drikoffer til det ene lam. Du skal hælde et drikoffer af en stærk drik ud på det hellige sted for HERREN. 28:8Det andet lam skal du ofre ved tusmørkets frembrud. Med det samme afgrødeoffer og drikoffer skal du ofre det, det er et ildoffer, en dejlig duft for HERREN.

Sabbatsofrene.

28:9På sabbatsdagen skal du ofre to årgamle fejlfri lam og to tiendedele mel blandet med olie som afgrødeoffer med drikoffer til. 28:10Det er brændofret til hver sabbat foruden det daglige brændoffer med tilhørende drikoffer.

Nymåneofrene.

28:11Den første dag i jeres måneder skal I ofre som brændoffer til HERREN to tyrekalve, en vædder og syv årgamle lam, uden fejl. 28:12og tre tiendedele mel blandet med olie som afgrødeoffer til hver tyrekalv, og to tiendedele mel blandet med olie som afgrødeoffer til vædderen, 28:13og en tiendedel mel blandet med olie som afgrødeoffer til hvert lam. Det er et brændoffer, en dejlig duft, et ildoffer for HERREN. 28:14Og drikofferet til dem skal være en halv hin til tyrekalven og en tredjedel hin til vædderen og en fjerdedel hin vin til lammet. Dette er brændofferet hver måned efter månederne i året. 28:15Og der skal ofres en gedebuk som syndoffer for HERREN, ud over det daglige brændoffer med tilhørende drikoffer.

Påskeofrene.

28:16I den første måned, på den fjortende dag i måneden, er det påske for HERREN. 28:17Den femtende dag i den samme måned er en højtid, man skal spise usyrede brød i syv dage. 28:18Den første dag skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde. 28:19I skal ofre et ildoffer, et brændoffer for HERREN, to tyrekalve og en vædder og syv årgamle lam, de skal være fejlfri, 28:20og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele, skal I ofre til hver tyr, og to tiendedele til vædderen, 28:21og en tiendedel skal du ofre til hvert af de syv lam, 28:22derudover en buk som syndoffer for at skaffe soning for jer. 28:23Udover brændofferet om morgenen, som indgår i det daglige brændoffer, skal I gøre disse ting. 28:24På denne måde skal I hver af de syv dage lave brød til et ildoffer, en dejlig duft for HERREN. Det skal laves ud over det daglige brændoffer og med drikoffer til. 28:25På den syvende dag skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde.

Pinseofrene.

28:26På førstegrødens dag, når I ofrer det nye afgrødeoffer for HERREN ved ugefesten, skal der være en hellig sammenkomst for jer, da skal I ikke udføre noget arbejde. 28:27I skal ofre som brændoffer til en dejlig duft for HERREN: to tyrekalve, en vædder, syv årgamle lam 28:28og deres afgrødeoffer, mel blandet med olie, tre tiendedele, til hver tyrekalv og to tiendedele til vædderen, 28:29en tiendedel til hvert af de syv lam, 28:30og en gedebuk til at skaffe soning for jer. 28:31Det skal I gøre ud over det daglige brændoffer med afgrødeoffer, de skal være uden fejl og med drikofre til.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.08.2023