Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 15

HERREN giver love om afgrødeoffer og drikoffer som skal føjes til ethvert offer.

15:1HERREN talte til Moses: 15:2»Tal til israelitterne og sig til dem: ›Når I kommer til det land I skal bo i, det som jeg vil give jer, 15:3og I vil ofre til HERREN et ildoffer, hvad enten det er et brændoffer eller et slagtoffer, for at indfri et særligt løfte eller som et frivilligt offer eller på jeres særlige højtider for at berede en liflig duft for HERREN af hornkvæg og får og geder, 15:4da skal den som ofrer det til HERREN, også ofre et afgrødeoffer af en tiendedel efa° mel blandet med en fjerdedel af en hin° olie, 15:5og som drikoffer skal du ofre en fjerdedel af en hin vin sammen med brændofferet eller slagtofferet for hvert lam. 15:6Er det til en vædder, skal du give afgrødeoffer af to tiendedele mel blandet med en tredjedel af en hin olie, 15:7og en tredjedel af en hin vin skal du ofre som drikoffer til en liflig duft for HERREN. 15:8Når du vil give en tyrekalv til brændoffer eller slagtoffer for at indfri et særligt løfte eller som et måltidsoffer for HERREN, 15:9da skal man sammen med tyrekalven ofre tre tiendedele mel blandet med en halv hin olie som afgrødeoffer. 15:10Og du skal ofre vin til drikoffer, en halv hin. Det er et ildoffer, en liflig duft for HERREN. 15:11På denne måde skal det gøres for hver okse eller vædder eller lam eller kid; 15:12efter det antal I ofrer, skal I gøre således med hver enkelt i forhold til deres antal. 15:13Enhver indfødt israelit skal gøre disse ting på denne måde for at ofre et ildoffer, en liflig duft for HERREN. 15:14Hvis en fremmed opholder sig midlertidigt hos jer eller bor permanent iblandt jer hos jeres efterkommere, og han vil give et ildoffer, en liflig duft for HERREN, skal han gøre ligesom I skal gøre. 15:15I forsamlingen skal der være samme forordning for jer og for den fremmede som opholder sig hos jer, det er en evig forordning blandt jeres efterkommere: Som det er for jer, sådan skal det være for den fremmede for HERRENS ansigt. 15:16Samme lov og ret skal gælde for jer og for den fremmede som opholder sig hos jer.‹«

Lov om førstegrødeoffer.

15:17HERREN talte til Moses: 15:18»Tal til israelitterne og sig til dem: ›Når I kommer ind i det land jeg vil føre jer til, 15:19og når I spiser af landets brød, skal I bringe en offergave til HERREN. 15:20Det første af jeres dej, nemlig en kage, skal I bringe som gave, ligesom gaven fra tærskepladsen, sådan skal I bringe den. 15:21Af det første af jeres dej skal I give HERREN en gave blandt jeres efterkommere.

Lov om syndoffer for uforvarende synder, for hele forsamlingen eller for en enkelt person, men ikke for bevidste synder.

15:22Når I uforvarende synder og ikke holder alle de bud som HERREN har talt til Moses, 15:23alt det som HERREN har påbudt jer ved Moses, fra den dag af da HERREN befalede det og derefter blandt jeres efterkommere, 15:24hvis noget er skjult for forsamlingens øjne og gjort af vanvare, da skal hele forsamlingen give en tyrekalv som brændoffer, til en liflig duft for HERREN, med afgrødeoffer og drikoffer til ifølge retspraksis, og en gedebuk som syndoffer. 15:25Så skal præsten skaffe soning for hele israelitternes forsamling, og det vil blive dem tilgivet, for det var af vanvare, og de skal føre deres offer frem som et ildoffer for HERREN, og deres syndoffer for HERRENS ansigt for den synd de har gjort af vanvare, 15:26og det bliver tilgivet hele Israels børns forsamling og den fremmede som opholder sig blandt dem, fordi det er sket for hele folket af vanvare. 15:27Men når en enkelt synder af vanvare, skal han ofre en årgammel ged som syndoffer. 15:28Og præsten skal skaffe soning for HERRENS ansigt for ham som har begået en uforvarende synd. Han skal skaffe ham soning, så det bliver ham tilgivet. 15:29For den indfødte blandt israelitterne og for den fremmede som opholder sig iblandt dem, hos jer skal der gælde samme lov for den som gør noget af vanvare. 15:30Men den som gør noget med hævet hånd, det være sig en indfødt israelit eller en fremmed, han har hånet HERREN, og du skal fjerne den person fra at være iblandt hans folk, 15:31for han har foragtet HERRENS ord og brudt hans bud. Denne person skal du fjerne; han har skyld.«

En mand der bevidst har overtrådt sabbatsbuddet, stenes.

15:32Mens israelitterne var i ørkenen fandt de en mand som samlede brænde på en sabbat. 15:33De som fandt ham i færd med at samle brænde, førte ham frem for Moses og Aron og hele forsamlingen. 15:34De satte ham i forvaring, for det var ikke afklaret hvad der skulle ske med ham. 15:35HERREN sagde til Moses: »Den mand skal så sandelig dø. Hele forsamlingen skal stene ham uden for lejren.« 15:36Da førte hele forsamlingen ham ud uden for lejren, og de stenede ham, og han døde sådan som HERREN havde befalet Moses.

Israels børn skal lave kvaster på deres kapper for derved at huske på Guds bud.

15:37HERREN talte til Moses: 15:38»Tal til israelitterne og sig at de skal lave kvaster på kanterne af deres tøj blandt deres efterkommere, og de skal sætte en blå uldsnor på hver kvast. 15:39I skal have kvasten, så I kan se den og huske på alle HERRENS bud og holde dem, og I skal ikke forsøge jer med noget efter jeres eget hjerte og efter jeres øjne som I kan være utro med. 15:40Det skal I huske på og holde alle mine bud, og I skal være hellige for jeres Gud. 15:41Jeg er HERREN jeres Gud som har ført jer ud af Egyptens land for at være jeres Gud. Jeg er HERREN jeres Gud.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.08.2023