Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 13

På HERRENS befaling sender Moses tolv spejdere til Kana’ans land, en fra hver stamme.

13:1HERREN talte til Moses: 13:2»Send mænd af sted for at spionere i landet Kana’an som jeg giver Israels børn. I skal sende én mand fra hver fædrenestamme, enhver af dem skal være en stammeleder.« 13:3Fra Parans ørken sendte Moses så på HERRENS befaling mænd som alle var overhoveder for israelitterne. 13:4Dette er deres navne: Fra Rubens stamme: Shammua, Zakkurs søn. 13:5Fra Simeons stamme: Shafat, Koris søn. 13:6Fra Judas stamme: Kaleb, Jefunnes søn. 13:7Fra Issakars stamme: Jig’al, Josefs søn. 13:8Fra Efraims stamme: Hosea, Nuns Søn. 13:9Fra Benjamins stamme: Palti, Rafus søn. 13:10Fra Zebulons stamme: Gaddiel, Sodis søn. 13:11Fra Josefs stamme, fra Manasses stamme: Gaddi, Susis søn. 13:12Fra Dans stamme: Ammiel, Gemallis søn. 13:13Fra Ashers stemme: Setur, Mikaels søn. 13:14Fra Naftalis stamme: Nakbi, Vafsis søn. 13:15Fra Gads stamme: Ge’uel, Makis søn. 13:16Dette er navnene på de mænd som Moses sendte af sted for at spionere i landet, men Moses kaldte Hosea, Nuns søn, for Josva. 13:17Moses sendte dem af sted for at spionere i Kana’ans land og sagde til dem: »Drag herfra op i Sydlandet, og I skal gå op på bjergene. 13:18I skal studere landet, hvordan det er, og om de folk som bor i det, er stærke eller svage, fåtallige eller talrige, 13:19og hvad det er for et land de bor i, om det er godt eller skidt, og hvad der for byer de bor i, om de bor i lejre eller befæstede byer, 13:20og hvad det er for et land, om det er fede eller magre jorde, om der er træer eller ej, og I skal være modige og bringe noget af landets frugt med tilbage.« Det var på den tid hvor de første vindruer blev modne.

De udspionerer landet, tager noget af dets bedste frugt med tilbage, men gør folket bange ved at sige at de ikke kan indtage landet. Kaleb forsøger forgæves at berolige folket.

13:21De drog op og udspionerede landet, fra Sins ørken til Rehob ved Lebo-Hamat. 13:22Derefter gik de op i Sydlandet og kom til Hebron. Der boede Akiman, Sheshaj og Talmaj, Anaks efterkommere. Men Hebron var bygget syv år før Soan i Egypten. 13:23De kom til Eshkoldalen, og dér skar de en vinranke med en drueklase af, og to mænd bar den mellem sig på en stang. De tog af granatæblerne og af figenerne. 13:24Dette sted kaldte man Eshkoldalen på grund af den drueklase som Israels børn skar af der. 13:25De vendte tilbage efter at have spioneret i landet da der var gået 40 dage. 13:26De gik og kom hen til Moses og Aron og hele israelitternes forsamling i Kadesh i Parans ørken. De aflagde beretning for dem og hele forsamlingen, og de viste dem landets frugt. 13:27De fortalte ham: »Vi kom til det land du sendte os til, og det flyder med mælk og honning, og det her er frugt derfra. 13:28Men det er et stærkt folk som bor i landet, og byerne er befæstede og meget store. Vi har også set Anaks efterkommere der. 13:29Amalekitterne bor i Sydlandet. I bjerglandet bor hittitterne, jebusitterne og amoritterne, og kana’anæerne bor ved havet og ved Jordans bred.« 13:30Men Kaleb beroligede folket over for Moses: »Lad os drage op og erobre det til vores ejendom, for vi vil være i stand til det.« 13:31Men de mænd som var taget af sted med ham, sagde: »Vi vil ikke kunne drage op mod det folk, for de er stærkere end vi.« 13:32De aflagde mundtligt en kritisk rapport til israelitterne om det land de havde udspioneret. De sagde: »Det land vi rejste igennem for at udspionere, er et land som fortærer sine indbyggere, og alle de folk vi så, er høje folk. 13:33Og dér så vi kæmperne, Anaks efterkommere, som er en slægt af kæmper. I vores egne øjne var vi som græshopper, og det var vi også i deres øjne.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.05.2017