Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 33

Moses beskriver israelitternes rejser fra de rejste ud af Egypten til de kom til Kana’ans grænser.

33:1Dette er israelitternes rejser, da de var rejst ud af Egypten, efter deres hære, under Moses og Aron. 33:2Moses nedskrev de steder hvorfra de på deres rejser efter HERRENS ord brød op, og dette er deres rejser efter de steder de brød op fra. 33:3De rejste fra Ramses i den første måned, på den femtende dag i den første måned, på den anden dag i påsken rejste israelitterne med løftet hånd for alle egypternes øjne. 33:4Da var egypterne ved at begrave alle førstefødte som HERREN havde slået ihjel blandt dem, og HERREN havde holdt dom over deres guder. 33:5Israelitterne brød op fra Ramses og slog lejr i Sukkot. 33:6De brød op fra Sukkot og slog lejr i Etam på grænsen til ørkenen. 33:7De brød op fra Etam og vendte om til Pi-ha-Kirot, som er lige over for Ba’al-Sefon, og de slog lejr lige foran Migdol. 33:8De brød op fra Pi-ha-Kirot og gik midt igennem Sivhavet ind i ørkenen, og de gik tre dagsrejser ind i Etams ørken og slog lejr i Mara. 33:9De brød op fra Mara og kom til Elim. I Elim var der 12 vandkilder og 70 palmetræer, og de slog lejr der. 33:10De brød op fra Elim og slog lejr ved Det Røde Hav. 33:11De brød op fra Det Røde Hav og slog lejr i Sins ørken. 33:12De brød op fra Sins ørken og slog lejr i Dofka. 33:13De brød op fra Dofka og slog lejr i Alush. 33:14De brød op fra Alush og slog lejr i Refidim. Der havde folket ikke vand at drikke. 33:15De brød op fra Refidim og slog lejr i Sinajs ørken. 33:16De brød op fra Sinajs ørken og slog lejr i Kibrot-ha-Ta’ava. 33:17De brød op fra Kibrot-ha-Ta’ava og slog lejr i Haserot. 33:18De brød op fra Haserot og slog lejr i Ritma. 33:19De brød op fra Ritma og slog lejr i Rimmon-Peres. 33:20De brød op fra Rimmon-Peres og slog lejr i Libna. 33:21De brød op fra Libna og slog lejr i Rissa. 33:22De brød op fra Rissa og slog lejr i Kehelata. 33:23De brød op fra Kehelata og slog lejr ved Har-Shefer. 33:24De brød op fra Har-Shefer og slog lejr i Harada. 33:25De brød op fra Harada og slog lejr i Makhelot. 33:26De brød op fra Makhelot og slog lejr i Tahat. 33:27De brød op fra Tahat og slog lejr i Tara. 33:28De brød op fra Tara og slog lejr i Mitka. 33:29De brød op fra Mitka og slog lejr i Hashmona. 33:30De brød op fra Hashmona og slog lejr i Moserot. 33:31De brød op fra Moserot og slog lejr i Bene-Ja’akan. 33:32De brød op fra Bene-Ja’akan og slog lejr i Hor-ha-Gidgad. 33:33De brød op fra Hor-ha-Gidgad og slog lejr i Jotbata. 33:34De brød op fra Jotbata og slog lejr i Abrona. 33:35De brød op fra Abrona og slog lejr i Esjongeber. 33:36De brød op fra Esjongeber og slog lejr i Zins ørken, det er Kadesh. 33:37De brød op fra Kadesh og slog lejr ved bjerget Hor på grænsen til Edom. 33:38Da gik præsten Aron op på bjerget Hor, efter HERRENS ord, og døde der i det 40. år efter at israelitterne var gået ud af Egypten, i den femte måned på den første dag i måneden. 33:39Aron var 123 år gammel da han døde på bjerget Hor. 33:40Den kana’anæiske konge i Arad, som boede i den sydlige del af Kana’an, hørte om israelitternes komme. 33:41De brød op fra bjerget Hor og slog lejr i Salmona. 33:42De brød op fra Salmona og slog lejr i Punon. 33:43De brød op fra Punon og slog lejr i Obot. 33:44De brød op fra Obot og slog lejr i Ijje-ha-Abarim ved Moabs landegrænse. 33:45De brød op fra Ijjim og slog lejr i Dibon-Gad. 33:46De brød op fra Dibon-Gad og slog lejr i Almon-Diblatajim. 33:47De brød op fra Almon-Diblatajim og slog lejr i Abarimbjergene foran Nebo. 33:48De brød op fra Abarimbjergene og slog lejr på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. 33:49De slog lejr ved Jordan i området fra Bet-ha-Jeshimot til Abel-Shittim på Moabs sletter.

HERREN befaler dem atter at uddrive alle landets indbyggere og at uddele landet ved lodkastning.

33:50HERREN talte til Moses på Moabs sletter ved Jordan over for Jeriko. Han sagde: 33:51»Tal til israelitterne og sig til dem: ›Når I er gået over Jordan ind i Kana’an, 33:52da skal I uddrive alle landets indbyggere foran jer og tilintetgøre alle deres billedstøtter, og I skal tilintetgøre alle deres støbte billeder og ødelægge alle deres høje. 33:53I skal indtage landet og bo i det, for jeg har givet jer landet i eje. 33:54I skal tage landet til arv ved lodkastning efter jeres slægter, den som er mange, hans arv skal I gøre stor, og den som er få, hans arv skal du gøre lille. Der hvor loddet falder ud for ham, det skal tilhøre ham. Efter jeres fædres stammer skal I tage det til arv. 33:55Hvis I ikke uddriver landets indbyggere foran jer, da skal de som I lader blive tilbage af dem, blive som torne i øjnene på jer og som brod i jeres sider, og de skal plage jer i det land I bor i. 33:56Det skal ske således at det jeg tænkte at gøre ved dem, det vil jeg gøre ved jer.‹«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 18.07.2017