Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 23

Balak og Bileam ofrer. Efter Guds vilje må Bileam velsigne folket, og Balak bliver vred.

23:1Bileam sagde til Balak: »Byg syv altre for mig her, og skaf mig syv okser og syv væddere.« 23:2Balak gjorde som Bileam sagde, og Balak og Bileam ofrede en okse og en vædder på hvert alter. 23:3Bileam sagde til Balak: »Stil dig ved dit brændoffer, og jeg vil gå lidt væk. Måske møder HERREN mig, og det han lader mig se, vil jeg fortælle dig.« Han gik op på et højtliggende sted. 23:4Gud mødte Bileam som sagde til ham: »Jeg har rejst syv altre og ofret en okse og en vædder på hvert alter.« 23:5HERREN lagde ord i Bileams mund og sagde: »Vend tilbage til Balak, og således skal du tale.« 23:6Han vendte tilbage til ham, og se, han stod ved sit brændoffer sammen med alle moabitternes ledere. 23:7Da tog han til orde og sagde: »Fra Aram har Balak, moabitternes konge, ladet mig hente, fra bjergene mod øst: ›Kom herhen, forband Jakob for mig. Kom herhen, fordøm Israel!‹ 23:8Hvordan skal jeg forbande når Gud ikke forbander ham? Hvordan skal jeg fordømme når HERREN ikke fordømmer? 23:9Fra klippernes top ser jeg ham, og fra højene skuer jeg ham. Se, det folk bor alene og regner sig ikke blandt nationerne. 23:10Hvem kan tælle Jakobs støv eller udregne antallet på en fjerdedel af Israel? Må jeg dø som en af de oprigtige og må mit endeligt blive som hans!« 23:11Da sagde Balak til Bileam: »Hvad er det du gør mod mig? Jeg bragte dig hertil for at forbande mine fjender, og se, du har velsignet dem.« 23:12Han svarede: »Skal jeg ikke være omhyggelig med at sige det som HERREN lægger mig i munden?«

Balak og Bileam ofrer et andet sted, og Bileam velsigner folket for anden gang. Balak bliver atter vred.

23:13Balak sagde til ham: »Kom med mig til et andet sted hvorfra du kan se dem. Dog skal du kun se den yderste del af dem, du skal ikke se dem alle. Forband dem for mig derfra.« 23:14Han tog ham med sig hen til Zofims mark på Pisgas top. Han byggede syv altre og ofrede en okse og en vædder på hvert alter. 23:15Han sagde til Balak: »Stil dig her ved dit brændoffer, og jeg vil så søge et møde på den måde.« 23:16HERREN mødte Bileam og lagde ham ord i munden, og han sagde: »Vend tilbage til Balak, og således skal du tale.« 23:17Han kom tilbage til ham, og se, han stod ved sit brændoffer sammen med Moabs ledere. Balak sagde til ham: »Hvad sagde HERREN23:18Han tog til orde og sagde: »Rejs dig, Balak, og hør. Bøj dit øre til mig, Sippors søn! 23:19Gud er ikke et menneske at han lyver, heller ikke et menneskebarn at han angrer. Har han sagt noget, skulle han så ikke gøre det? Har han talt, skulle han så ikke holde det? 23:20Se, det er overdraget til mig at velsigne. Han velsignede, og jeg kan ikke ændre det. 23:21Han så ingen uret i Jakob og så ingen elendighed i Israel. HERREN, hans Gud, er med ham, og der lyder kongejubel. 23:22Gud førte dem ud af Egypten, han er for ham som vildoksens horn. 23:23For der er ingen tydning af varsler i Jakob og ingen trolddom i Israel. I rette tid tales der til Jakob og til Israel om hvad Gud har gjort. 23:24Se, det folk skal rejse sig som en løvinde og ophøje sig som en løve. Det skal ikke lægge sig før det æder rovet og drikker de dræbtes blod.« 23:25Da sagde Balak til Bileam: »Du skal ikke forbande det, og du skal heller ikke velsigne det.« 23:26Bileam svarede Balak: »Har jeg ikke sagt til dig: Alt det som HERREN siger, det vil jeg gøre?«

Balak tager Bileam med sig hen til et tredje sted hvor de ofrer.

23:27Balak sagde til Bileam: »Gå med. Jeg vil tage dig med hen til et andet sted. Måske er det ret for Guds øjne at du forbander det for mig derfra.« 23:28Balak tog Bileam med sig til Peors top, hvorfra der er udsigt ud over ørkenen. 23:29Bileam sagde til Balak: »Byg syv altre for mig her, og skaf mig syv okser og syv væddere.« 23:30Balak gjorde som Bileam sagde, og ofrede en okse og en vædder på hvert alter.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 31.05.2017