Den Frie Bibel

Fjerde Mosebog, kapitel 3

Opremsning af Arons efterkommere.

3:1Dette er Arons og Moses’ slægtshistorie den dag HERREN talte med Moses på Sinajs bjerg. 3:2Dette er navnene på Arons sønner: Nadab, den førstefødte, og Abihu, Eleazar og Itamar. 3:3Dette er navnene på Arons sønner, de som var salvede præster, som han havde valgt til at gøre præstetjeneste. 3:4Men Nadab og Abihu døde for HERRENS ansigt da de førte fremmed ild frem for HERRENS ansigt i Sinajs ørken, og de havde ingen sønner, men Eleazar og Itamar gjorde præstetjeneste under deres fars Arons opsyn

Aron får levitterne så de kan gøre tjeneste ved forsamlingsteltet.

3:5HERREN sagde til Moses: 3:6»Lad Levis stamme komme herhen, og du skal stille den for præsten Arons ansigt, og de skal tjene ham. 3:7De skal omhyggeligt passe på det som han og hele forsamlingen skal passe foran forsamlingsteltet for at udføre tjenesten i boligen. 3:8Og de skal passe alle forsamlingsteltets redskaber og det som israelitterne skal passe for at udføre tjenesten i boligen. 3:9Du skal give levitterne til Aron og hans sønner. Blandt israelitterne er de overgivet fuldt ud til ham. 3:10Men Aron og hans sønner skal du sætte til at passe deres præstetjeneste, men kommer nogen tæt på da skal han dø.«

Levitterne skal være HERRENS i de førstefødtes sted.

3:11HERREN sagde til Moses: 3:12»Se, jeg har udtaget levitterne blandt israelitterne i stedet for hver førstefødt som åbner mors liv blandt israelitterne, og levitterne skal høre mig til. 3:13For alle førstefødte hører mig til. Den dag jeg slog alle førstefødte i Egypten ihjel, helligede jeg mig alle førstefødte i Israel af mennesker og dyr. De skal høre mig til, jeg er HERREN

Efter HERRENS befaling tæller Moses levitterne.

3:14HERREN talte til Moses i Sinajs ørken: 3:15»Tæl levitterne efter deres fædrenehus, efter deres slægter. Alle af hankøn der er mere end en måned gamle, skal du tælle.« 3:16Moses talte dem efter HERRENS ord, sådan som det var blevet ham befalet.

Levitternes familier opregnes.

3:17Dette var navnene på Levis børn: Gershon, Kehat og Merari. 3:18Dette var navnene på Gersons børn efter deres slægter: Libni og Shim’i. 3:19Kehats børn efter deres slægter: Amram, Jis’har, Hebron og Uzziel. 3:20Meraris børn efter deres slægter: Makli og Mushi. Dette er Levis slægter efter deres fædrenehus.

Gershonitternes antal og embede.

3:21Til Gershon hører libnitternes slægt og shim’itternes slægt. Dette er gershonitternes slægter. 3:22De mønstrede af dem efter optælling, alle af hankøn over en måned gamle, de mønstrede af dem var 7.500. 3:23Gershonitternes slægter skulle slå lejr bag boligen mod vest. 3:24Gershonitternes fædrenehus’ leder var Eljasaf, Laels søn. 3:25Det gershonitterne omhyggeligt skulle passe ved forsamlingsteltet, var selve boligen, dvs. teltet med dets teltduge, forhænget for forsamlingsteltets indgang, 3:26og dugene rundt om forgården og forhænget foran indgangen til forgården, som er rundt om boligen og omkring alteret, og bardunerne til det og alt arbejdet med det.

Kehatitterne og deres opgaver.

3:27Til Kehat hører amramitternes slægt og jis’haritternes slægt og hebronitternes slægt og uzzielitternes slægt. Dette er kehatitternes slægter. 3:28Antallet på alle af hankøn over en måned gamle var 8.600, som omhyggeligt skulle passe det der var at passe ved helligdommen. 3:29Kehatitternes slægter skulle slå lejr ved boligens sydside. 3:30Lederen over kehatitternes slægters fædrenehus var Elisafan, Uzziels søn. 3:31Det de skulle passe, var arken og bordet og lysestagen og altrene og helligdommens redskaber hvormed tjenesten udførtes, og forhænget og alt arbejdet med det. 3:32Men levitternes øverste leder var Eleazar, præsten Arons søn, som var sat over dem som omhyggeligt passede alt det der var at passe ved helligdommen.

Meraritternes antal og opgaver.

3:33Til Merari hører maklitternes slægt og mushitternes slægt. Dette er mararitternes slægter. 3:34De mønstrede af dem efter optælling, alle af hankøn over en måned gamle, var 6.200. 3:35Lederen over meraritternes slægters fædrenehuse var Suriel, Abikajils søn. De skulle slå lejr ved boligens nordside. 3:36Det meraritterne var udvalgt til at tage sig af, var boligens rammer og dens tværbjælker, stolper og fodstykker og alle redskaberne dertil og alt arbejdet med det 3:37og stolperne til forgården rundt om og deres fodstøtter, pløkke og barduner.

Moses og Aron skal slå lejr lige uden for boligen. Levitternes antal.

3:38Men de som skulle slå lejr lige foran boligen, lige uden for forsamlingsteltet mod øst, skulle være Moses og Aron og hans sønner som passer det der er at passe ved helligdommen, nemlig det israelitterne skulle passe, men kommer nogen fremmed nær da skal han dø. 3:39Alle de mønstrede levitter som Moses og Aron talte efter HERRENS ord, efter deres slægter, alle af hankøn over en måned gamle, var 22.000.

De førstefødte af folket tælles, og antallet af dem der overstiger antallet af levitterne, indløses med penge.

3:40HERREN sagde til Moses: »Tæl alle førstefødte af hankøn blandt israelitterne fra en måned gamle og derover, og tag antallet på deres navne. 3:41Så skal du tage levitter til mig, HERREN, i stedet for alle førstefødte blandt israelitterne, og levitternes husdyr i stedet for alt det førstefødte blandt israelitternes husdyr.« 3:42Moses talte, som HERREN havde befalet ham, alle førstefødte blandt israelitterne. 3:43Alle førstefødte af hankøn, efter antallet af navne, fra en måned gamle og derover, efter deres antal, var 22.273. 3:44HERREN sagde til Moses: 3:45»Tag levitterne i stedet for alle førstefødte blandt israelitterne og levitternes husdyr i stedet for deres husdyr, og levitterne skal høre mig til: Jeg er HERREN. 3:46Men hvad angår de 273 af israelitterne, som skal løskøbes, som er flere end levitterne, 3:47da skal du tage fem sekel° for hvert hoved, efter helligdommes sekel skal du tage dem, en sekel er tyve gera.° 3:48Du skal give Aron og hans sønner pengene for dem der bliver løskøbt, dem, der er i overtal af dem.« 3:49Så tog Moses løsepenge for dem der var flere end dem der blev løskøbt ved levitterne. 3:50Af israelitternes førstefødte tog han disse penge: 1.365 sekel efter helligdommens sekel. 3:51Moses gav Aron og hans sønner pengene for de løskøbte, efter HERRENS ord, sådan som HERREN havde befalet Moses.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.08.2023