Den Frie Bibel

Matthæusevangeliet, kapitel 25

25:31Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone, 25:32og alle folkene skal samles foran ham, og han skal skille dem fra hinanden, ligesom hyrden skiller fårene fra bukkene, 25:33og han skal stille fårene ved sin højre side og bukkene ved den venstre. 25:34Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: ›Kom, min Fars velsignede, arv det rige som er blevet beredt til jer fra verdens grundlæggelse af. 25:35For jeg var sulten, og I gav mig at spise; jeg var tørstig, og I gav mig at drikke; jeg var fremmed, og I tog imod mig; 25:36jeg var nøgen, og I gav mig tøj; jeg var syg, og I så til mig; jeg var i fængsel, og I kom til mig.‹ 25:37Da skal de retfærdige svare ham: ›Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig mad, tørstig og gav dig at drikke? 25:38Hvornår så vi dig fremmed og tog imod dig, eller nøgen og gav dig tøj? 25:39Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og kom til dig?‹ 25:40Og kongen skal svare: ›Sandelig siger jeg jer: Alt hvad I gjort mod en af disse mine mindste brødre, har I gjort mod mig.‹ 25:41Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: ›Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild som er beredt Djævelen og hans engle. 25:42For jeg var sulten, og I gav mig ikke at spise; jeg var tørstig, og I gav mig ikke at drikke; jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig; 25:43jeg var nøgen, og I gav ikke mig tøj; jeg var syg og i fængsel, og I kom ikke til mig.‹ 25:44Da skal de svare: ›Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel og tjente dig ikke?‹ Da skal han svare dem: ›Sandelig siger jeg jer, alt hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, har I heller ikke gjort mod mig.‹ 25:46Og de skal gå bort til den evige straf, men de retfærdige til evigt liv.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Torben Kjær
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.04.2021