Den Frie Bibel

Salomos Ordsprog, kapitel 4

Salomo formaner atter til at antage hans Lærdom og søge Visdom, 1-13; at vogte sig for de ugudeliges Selskab, 14-19; at give Agt paa Visdoms Ord, at vaage over Hjerte, Mund, Øjne og Fødder og ej synde med Tanker, Ord eller Gerninger, 20-27.

4:1Hører, I Sønner! en Faders Undervisning og giver Agt for at faa Forstand; 4:2thi jeg har givet eder en god Lærdom; forlader ikke min Lov! 4:3Thi jeg var min Faders Søn, min Moders ømme og eneste Barn. 4:4Og han lærte mig og sagde til mig: Lad dit Hjerte holde fast ved mit Ord, bevar mine Bud, saa skal du leve. 4:5Køb Visdom, køb Forstand, glem ikke og vig ikke fra min Munds Ord. 4:6Forlad den ikke, saa skal den bevare dig, elsk den, saa skal den bevogte dig. 4:7Visdommens Begyndelse er: Køb Visdom, og for al din Ejendom køb Forstand! 4:8Ophøj den, saa skal den ophøje dig, naar du tager den i Favn, saa skal den ære dig. 4:9Den skal sætte en yndig Krans paa dit Hoved, den skal give dig en dejlig Krone. 4:10Hør, min Søn! og tag imod mine Ord, saa skulle dine Leveaar blive mange. 4:11Jeg underviser dig om Visdoms Vej, jeg leder dig paa jævne Stier. 4:12Naar du gaar, skal din Gang ikke blive trang, og naar du løber, skal du ikke støde dig. 4:13Hold fast ved Undervisning, lad den ikke fare, bevar den; thi den er dit Liv.
4:14Kom ikke paa de ugudeliges Sti, og gak ikke frem paa de ondes Vej! 4:15Lad den ligge, gak ikke frem paa den, vig fra den og gak forbi! 4:16Thi de sove ikke, naar de ikke have gjort ilde; og deres Søvn flyr fra dem, naar de ikke have bragt nogen til Fald. 4:17Thi de æde Ugudeligheds Brød og drikke Uretfærdigheds Vin. 4:18Og de retfærdiges Sti er som et skinnende Lys, der bliver klarere og klarere indtil Middag. 4:19De ugudeliges Vej er som Mørket, de vide ikke, hvorpaa de skulle støde sig.
4:20Min Søn! giv Agt paa mine Ord, bøj dit Øre til min Tale. 4:21Lad dem ikke vige fra dine Øjne, bevar dem i dit Hjerte! 4:22Thi de ere Liv for hver den, som finder dem, og Lægedom for hans hele Legeme. 4:23Bevar dit Hjerte fremfor alt det, der forvares; thi fra det udgaar Livet. 4:24Hold dig fri for Munds Vanartighed, og lad Læbers Forvendthed være langt fra dig! 4:25Lad dine Øjne se ligefrem, og lad dine Øjenlaage være ret frem for dig! 4:26Overvej vel din Fods Sti, og alle dine Veje skulle faa Fasthed. 4:27Bøj ikke af til højre eller venstre, vend din Fod fra det onde!

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.