Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 1

Indledning: Israelitterne i Egypten

1:1Og disse er navnene på Israels sønner som kom til Egypten; med Jakob kom enhver med sin familie: 1:2Ruben, Simeon, Levi og Juda, 1:3Issakar, Zebulon og Benjamin, 1:4Dan og Naftali, Gad og Asher. 1:5Alle personer som var udgået af Jakobs lænd, var halvfjerds personer; men Josef var i Egypten. 1:6Josef døde, og alle hans brødre og hele denne slægt. 1:7Men Israels børn var frugtbare og vrimlede og blev mange, og de blev uhyre talrige, og landet blev fuldt af dem.

Undertrykkelse ved tvangsarbejde – og dog stor frugtbarhed

1:8Nu kom der en ny konge over Egypten som ikke kendte Josef. 1:9Han sagde til sit folk: »Se, Israels børns folk er flere og mægtigere end vi. 1:10Kom, lad os handle klogt imod dem så de ikke skal blive endnu flere, så det kan ske, hvis der kommer krig, at de også slutter sig til vore fjender og fører krig imod os og drager op fra landet.« 1:11Så satte de hoverifogeder over dem for at de skulle plage dem med deres tvangsarbejde; og man byggede forrådsbyer til Farao, nemlig Pitom og Ramses. 1:12Men jo mere de plagede dem, desto flere blev de, og desto mere bredte de sig, og de frygtede for Israels børn. 1:13Egypterne tvang med mishandling Israels børn til at arbejde. 1:14De gjorde deres liv surt med hårdt arbejde med ler og teglsten og med al slags arbejde på marken; alt det trællearbejde tvang de dem til med mishandling.

Jordemødrenes indsats

1:15Egyptens konge sagde til de hebraiske jordemødre – af hvilke den enes navn var Shifra og den andens navn Pua – 1:16han sagde: »Når I hjælper de hebraiske kvinder ved fødslen, så skal I se efter de to sten: Hvis det er en søn, så dræb ham, og hvis det er en datter, så må hun leve.« 1:17Jordemødrene handlede gudfrygtigt og gjorde ikke som Egyptens konge havde sagt til dem, men lod drengene leve. 1:18Da kaldte Egyptens konge på jordemødrene og sagde til dem: »Hvorfor har I gjort denne gerning så I lod drengene leve?« 1:19Men jordemødrene svarede Farao at de hebraiske kvinder ikke er som de egyptiske, »for de er livskraftige; førend jordemoderen kommer til dem, har de født.« 1:20Gud gjorde vel imod jordemødrene, og folket blev stort, og de blev meget talrige. 1:21Så, fordi jordemødrene frygtede Gud, gav han dem familier.

Befaling om at drukne drengene

1:22Så befalede Farao hele sit folk som følger: »Hver nyfødt søn skal I kaste i floden, og hver datter skal I lade leve.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Mikkel Kølkær
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 31.08.2022