Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 28

Forordning om præstedragten

28:1»Du skal lade din bror Aron og hans sønner med ham komme til dig ud af Israels børns midte for at gøre præstetjeneste for mig, Aron og Nadab, Abihu, Eleazar og Itamar, Arons sønner. 28:2Og du skal lave hellige klæder til Aron, din bror, til ære og til pryd. 28:3Du skal sige til alle som er vise i hjertet, som jeg har fyldt med visdoms ånd, at de skal lave klæder til Aron for at hellige ham til at gøre præstetjeneste for mig. 28:4Og disse er de klæder som de skal lave: et brystskjold, en efod, en kappe, en mønstret kjortel, en turban og et bælte; de skal lave hellige klæder til Aron, din bror, og hans sønner, så de kan gøre præstetjeneste for mig. 28:5De skal tage guldet og den purpurblå, den purpurrøde og den karminrøde uld og det fine linned.«

Forordning om efoden

28:6»De skal lave efoden af guld, purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned, kunstfærdigt arbejde. 28:7Den skal have to skulderbånd fæstnet i de to ender så den kan bindes sammen. 28:8Efodens bælte, som omslutter den, skal være af samme arbejde, i ét med den, af guld, purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned. 28:9Du skal tage de to shoham-sten og indgravere på dem Israels sønners navne: 28:10Seks af deres navne på den ene sten, og de øvrige seks navne på den anden sten, alt efter deres fødsel. 28:11Med stenskærerarbejde, som man graverer en seglring, skal du indgravere begge stenene med Israels sønners navne; du skal lave dem indsat i indfatninger af guld. 28:12Du skal sætte de to sten på efodens skulderbånd, sten til erindring om Israels sønner; og Aron skal bære deres navne frem for HERRENS ansigt på begge sine skuldre som erindring. 28:13Du skal lave fletværk af guld 28:14og to kæder af purt guld, du skal lave dem som reb, snoet arbejde; og du skal fæste de snoede kæder på fletværket.«

Forordning om brystskjoldet

28:15»Du skal lave et doms-brystskjold i kunstfærdigt arbejde, af samme arbejde som efoden skal du lave det; af guld, purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned skal du lave det. 28:16Det skal være kvadratisk, foldet dobbelt, et fingerspand° langt og et fingerspand bredt. 28:17Du skal lave en indfatning med sten på det, fire rækker sten; en række med en rubin, en topas og en smaragd, den første række; 28:18den anden række: en turkis, en safir og en månesten; 28:19den tredje række: en opal, en agat og en ametyst; 28:20og den fjerde række: en krysolit og en shoham og en jaspis; de skal være indflettet i guld i deres indfatninger. 28:21Og stenene skal svare til Israels sønners navne, tolv svarende til deres navne; som indgravering i en seglring, hver skal være med sit navn, efter de tolv stammer. 28:22Til brystskjoldet skal du lave snoede kæder, som reb, af purt guld. 28:23Og du skal lave to guldringe på brystskjoldet og sætte de to ringe på brystskjoldets to ender, 28:24og du skal sætte de to snoede guldkæder i de to ringe ved brystskjoldets ender. 28:25De to ender af de to snoede kæder skal du sætte i de to fletninger og sætte dem på efodens skulderbånd, på forsiden af den. 28:26Og du skal lave to guldringe og sætte dem på brystskjoldets to ender, på den kant deraf som vender ind mod efoden. 28:27Og du skal lave to guldringe og sætte dem på efodens to skulderbånd, forneden på forsiden, dér hvor den bindes sammen, oven over efodens bælte. 28:28Og de skal binde brystskjoldet fra dets ringe til ringene på efoden med en purpurblå ulden snor, så det sidder over efodens bælte, og så brystskjoldet ikke løsner sig fra efoden. 28:29Aron skal bære Israels sønners navne i doms-brystskjoldet ved sit hjerte når han går ind i helligdommen, til vedvarende erindring for HERRENS ansigt. 28:30I doms-brystskjoldet skal du lægge Urim og Tummim; de skal være på Arons hjerte, når han går ind for HERRENS ansigt, og Aron skal altid bære Israels sønners domsafgørelse på sit hjerte for HERRENS ansigt. 28:31Du skal også lave efodens kappe helt igennem af purpurblå uld, 28:32og dens halsåbning skal være midt i den; der skal være en bort rundt om dens åbning, vævet arbejde; den skal have åbning som på en panserskjorte der ikke kan rives itu. 28:33På dens nedre sømme skal du lave granatæbler af purpurblå, purpurrød og karminrød uld, rundt på dens nedre sømme, og guldbjælder rundt imellem dem; 28:34en guldbjælde og et granatæble, en guldbjælde og et granatæble, rundt på kappens nedre sømme. 28:35Og den skal være på Aron til at udføre tjeneste i, så lyden af den kan høres, når han går ind i helligdommen for HERRENS ansigt, og når han går ud, så han ikke skal dø.«

Forordning om rosetten

28:36»Og du skal lave en roset af purt guld og indgravere på den, som man graverer i en seglring: ›Hellig for HERREN.‹ 28:37Og du skal sætte den på en purpurblå, ulden snor, og den skal være på turbanen; på forsiden af turbanen skal den være. 28:38Den skal være på Arons pande, og Aron skal bære synden som er ved de hellige ting som Israels sønner helliger, ved alle deres helliggaver; den skal altid være på hans pande, så de må finde velbehag for HERRENS ansigt.«

Forordning om de resterende klæder

28:39»Du skal væve kjortlen i et mønster af fint linned, og du skal lave turbanen af fint linned, og du skal lave et bælte i broget vævning.«

Forordning om fælles præsteklæder

28:40»Til Arons sønner skal du lave kjortler, og du skal lave bælter til dem, og huer skal du lave til dem til ære og til pryd. 28:41Du skal iføre Aron, din bror, dem, og hans sønner med ham, og du skal salve dem og fylde deres hænder og hellige dem, og de skal gøre præstetjeneste for mig. 28:42Og du skal lave linnedbukser til dem til at skjule deres kønsdele, de skal gå fra lænderne til lårene. 28:43Dem skal Aron og hans sønner have på, når de går ind i forsamlingsteltet, eller når de nærmer sig alteret for at gøre tjeneste ved helligdommen, så de ikke skal pådrage sig skyld og dø. Dette skal være en eviggyldig forordning for ham og hans efterkommere efter ham.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2023