Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 31

Håndværkerne til arbejdet på helligdommen

31:1HERREN talte til Moses og sagde: 31:2»Se, jeg har kaldet Besal’el ved navn, han er søn af Uri, søn af Hur, fra Juda stamme, 31:3og jeg har fyldt ham med Guds Ånd, med visdom, med forstand, med viden og evne til al slags håndværk, 31:4til at lave kunstnerisk design, til at arbejde i guld, sølv og bronze, 31:5til at skære sten, til at indfatte, til at udskære træ, til at udføre al slags arbejde. 31:6Og jeg, se, jeg har givet ham Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme, og i hvert menneske med kunstnerisk færdighed har jeg givet visdom, så de kan lave alt det, som jeg har befalet dig: 31:7Forsamlingsteltet, Vidnesbyrdets ark, sonedækket som er på den, alle redskaber i teltet, 31:8bordet og dets redskaber, lysestagen af purt guld og alle dens redskaber, røgelsesalteret, 31:9brændofferalteret og alle dets redskaber, bækkenet og dets sokkel, 31:10de vævede klæder, de hellige klæder til Aron, præsten, og hans sønners klæder til at gøre præstetjeneste i, 31:11salvningsolien og den vellugtende røgelse til helligdommen; sådan som jeg har befalet dig, skal de lave det«.

Forordning om sabbatten

31:12HERREN talte til Moses og sagde: 31:13»Og du – tal til Israels børn og sig: ›Men I skal holde mine sabbatter, for den er et tegn mellem mig og jer gennem jeres slægtled, så I ved at jeg er HERREN som helliger jer. 31:14I skal holde sabbatten, for den er hellig for jer; den der vanhelliger den, skal bestemt dræbes, for enhver som udfører arbejde på den, den sjæl skal udryddes fra sit folks midte. 31:15I seks dage skal der udføres arbejde, men på den syvende dag er der fuldstændig sabbatshvile, hellig for HERREN. Enhver som udfører arbejde på sabbatsdagen, skal bestemt dræbes. 31:16Israels børn skal overholde sabbatten, så de højtideligholder sabbatten i deres slægtled, en evig pagt. 31:17Mellem mig og Israels børn er den et evigt tegn; for på seks dage skabte HERREN himlen og jorden, men på den syvende dag hvilede han og rekreerede sig.‹«

Moses får lovens tavler

31:18Og da han var færdig med at tale med Moses på Sinajs bjerg, gav han ham Vidnesbyrdets to tavler, stentavler beskrevne med Guds finger.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.03.2021