Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 40

Befalingen om at rejse helligdommen

40:1HERREN talte til Moses: 40:2»På den første måneds første dag skal du rejse forsamlingsteltets bolig. 40:3Der skal du sætte Vidnesbyrdets ark og dække for arken med forhænget. 40:4Du skal bringe bordet og stille det som hører til på det, op i række, og du skal bringe lysestagen og sætte dens lamper op. 40:5Du skal sætte guldalteret til røgelse foran Vidnesbyrdets ark og anbringe tæppet for boligens indgang. 40:6Du skal sætte brændofferalteret foran indgangen til forsamlingsteltets bolig. 40:7Du skal sætte bækkenet mellem forsamlingsteltet og alteret, og du skal komme vand deri. 40:8Du skal sætte forgården op hele vejen rundt og hænge tæppet for forgårdens port. 40:9Du skal tage salvningsolien og salve boligen og alt det som er i den; og du skal hellige den og alle dens redskaber; så skal det være helligt. 40:10Du skal salve brændofferalteret og alle dets redskaber; og du skal hellige alteret, så skal alteret være højhelligt. 40:11Du skal salve bækkenet og dets sokkel, og du skal hellige det. 40:12Du skal føre Aron og hans sønner frem til forsamlingsteltets indgang, og du skal vaske dem med vand. 40:13Du skal iføre Aron de hellige klæder, og du skal salve ham og hellige ham så han kan gøre præstetjeneste for mig. 40:14Du skal føre hans sønner frem, og du skal iføre dem kjortler. 40:15Du skal salve dem, ligesom du salvede deres far, så de kan gøre præstetjeneste for mig; og det skal ske for at deres salvning skal blive dem til en evig præstetjeneste gennem deres slægter.«

Helligdommen rejses

40:16Moses gjorde det; efter alt hvad HERREN havde befalet ham, sådan gjorde han. 40:17Og det skete i den første måned i det andet år, på den første dag i måneden, da blev boligen rejst. 40:18Moses rejste boligen, han anbragte dens fodstykker, satte dens planker i, anbragte dens tværlægter og rejste dens stolper. 40:19Han spændte teltet ud over boligen og lagde teltets dække hen over det, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:20Så tog han Vidnesbyrdet og lagde det i arken og anbragte bærestængerne på arken; og han satte sonedækket oven på arken. 40:21Han bragte arken ind i boligen og satte tæppets forhæng op så det dækkede for Vidnesbyrdets ark, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:22Han satte bordet i forsamlingsteltet, ved teltets side mod nord, uden for forhænget. 40:23Han lagde brød i række på det for HERRENS ansigt, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:24Han satte lysestagen i forsamlingsteltet, over for bordet, ved teltets side mod syd. 40:25Han satte lamperne op for HERRENS ansigt, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:26Han satte guldalteret i forsamlingsteltet foran forhænget, 40:27og han brændte vellugtende røgelse på det, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:28Han anbragte tæppet for boligens indgang. 40:29Brændofferalteret anbragte han ved indgangen til forsamlingsteltets bolig og ofrede brændofferet og afgrødeofferet på det, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:30Han anbragte bækkenet mellem forsamlingsteltet og alteret og kom vand i det til at vaske sig i. 40:31Moses og Aron og hans sønner vaskede deres hænder og deres fødder i det; 40:32når de gik ind i forsamlingsteltet, og når de kom nær til alteret, vaskede de sig, sådan som HERREN havde befalet Moses. 40:33Og han rejste forgården rundt om boligen og alteret og satte tæppet op for forgårdens port. Sådan fuldførte Moses arbejdet.

HERREN tager bolig i helligdommen

40:34Så dækkede skyen forsamlingsteltet, og HERRENS herlighed fyldte boligen. 40:35Moses kunne ikke gå ind i forsamlingsteltet, for skyen lå over det, og HERRENS herlighed fyldte boligen. 40:36Når skyen løftede sig fra boligen, brød Israels børn op på alle deres vandringer. 40:37Men hvis skyen ikke løftede sig, brød de ikke op før den dag den løftede sig. 40:38For HERRENS sky var over boligen om dagen, og om natten var der ild i den for øjnene af hele Israels hus på alle deres vandringer.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.03.2021