Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 30

Forordning om røgelsesofferalteret

30:1»Du skal lave et alter til at brænde røgelse på; af akacietræ skal du lave det, 30:2én alen langt og én alen bredt,[1]Ordret: »én alen dets længde og én alen dets bredde«. det skal være kvadratisk og to alen højt; dets horn skal være i ét med det. 30:3Du skal beklæde det med purt guld, dets overdel og dets sider[2]Det hebraiske ord: qîr skal i de fleste sammenhænge oversættes: »mur«. I det næste vers er der brugt to andre hebraiske ord. rundt omkring og dets horn; og du skal lave en kant af guld hele vejen rundt. 30:4To guldringe skal du lave til det under dets kant på to af dets sider, du skal lave dem på to af dets sider; de skal være holdere for bærestængerne, så man kan bære det med dem. 30:5Du skal lave bærestængerne af akacietræ og beklæde dem med guld. 30:6Og du skal stille det foran forhænget som er for Vidnesbyrdets ark, foran sonedækket som er oven over Vidnesbyrdet, hvor jeg vil åbenbare mig for dig. 30:7På det skal Aron brænde velduftende røgelse; hver morgen,[3]Ordret: »om morgenen, om morgenen«. når han gør lamperne i stand, skal han brænde det, 30:8og når Aron sætter lamperne på, lige inden mørket falder på,[4]Ordret: »mellem de to aftner«. Det dækker formodentlig, at det skal finde sted mellem solnedgang og mørke. Jøderne har tolket det som tiden fra solnedgangens begyndelse omkring kl. 3 om eftermiddagen til dens afslutning. skal han brænde det; det skal være et stadigt[5]Det hebraiske tāmîd, der i de fleste sammenhænge skal oversættes: »altid«, kan her enten forstås som: »dagligt« eller som udtryk for at det skal være uafbrudt. Det første er måske mest sandsynligt her. røgelsesoffer for ansigt hos jeres efterkommere. 30:9I må ikke bringe fremmed røgelse op på det eller brændoffer[a]Se note til 24,5. eller afgrødeoffer,[b]Se note til 29,41 og drikoffer må I ikke udgyde på det. 30:10Aron skal skaffe soning på dets horn én gang om året; med blodet fra soningssyndofferet[c]Se note til 29,14. skal han én gang om året skaffe soning på det gennem jeres slægtled; det er højhelligt for

Forordninger om sonepenge

30:11 talte til Moses og sagde: 30:12»Når du tæller[6]Ordret: »tager summen/hovedet på«. Israels sønner for at mønstre dem, skal hver give løsepenge for sin sjæl, når de bliver mønstret, så ingen plage skal komme over dem når de bliver mønstret. 30:13Dette skal de give, enhver som går over til de mønstrede: En halv sekel efter helligdommens vægt;[7]Det hebraiske ord: šeqel betyder egentligt: »vægt«, men det bruges også om møntenheden: »sekel«. sekelen er tyve gera, den halve sekel er afgift til . 30:14Enhver som går over til de mønstrede, fra tyve år og opefter, skal give afgift. 30:15Den rige skal ikke give mere, og den fattige skal ikke give mindre end den halve sekel når I giver afgift for at sone for jeres sjæle. 30:16Du skal tage sonepengene fra Israels sønner og give dem til tjenesten ved Åbenbaringsteltet; og det skal bringe Israels sønner i erindring for ansigt for at sone for jeres sjæle.«

Forordning om bronzebækkenet

30:17 talte til Moses og sagde: 30:18»Du skal lave et bækken af bronze og dets sokkel af bronze til at vaske sig i; og du skal sætte det mellem Åbenbaringsteltet og alteret og komme vand i det. 30:19Aron og hans sønner skal vaske deres hænder og deres fødder deri. 30:20Når de går ind i Åbenbaringsteltet skal de vaske sig med vand, så de ikke skal dø; eller når de nærmer sig alteret for at gøre tjeneste, for at bringe offer til . 30:21De skal vaske deres hænder og deres fødder så de ikke skal dø; og det skal være en evig bestemmelse for dem, for ham og for hans efterkommere i deres generationer.«

Forordning om salvningsolien

30:22 talte til Moses og sagde: 30:23»Og du, tag dig de bedste vellugtende stoffer,[8]Ordret: »vellugtende stoffers hoved«. af flydende myrra fem hundrede sekel,[d]»sekel« er her vægtenhed, ca. 16 g. halvt så meget vellugtende kanelbark, to hundrede og halvtreds, og af vellugtende kalmus to hundrede og halvtreds, 30:24og kassia, fem hundrede efter helligdommens sekel, og en hin olivenolie. 30:25Du skal lave det til en hellig salvningsolie, en krydret salveblanding som salvefremstillerens arbejde; det skal være en hellig salvningsolie. 30:26Med den skal du salve Åbenbaringsteltet, Vidnesbyrdets ark, 30:27bordet og alle dets redskaber, lysestagen og dens redskaber, røgelsesofferalteret, 30:28brændofferalteret og alle dets redskaber og bækkenet med dets sokkel. 30:29Du skal hellige dem, så de bliver højhellige; enhver den som rører ved dem, bliver hellig. 30:30Aron og hans sønner skal du salve, og du skal hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig. 30:31Og til Israels børn skal du tale og sige: ›Hellig salvelsesolie skal dette være for mig i jeres generationer. 30:32Den må ikke hældes ud over menneskekrop,[9]Ordret: »menneskekød«. og I må ikke lave nogen anden efter dens blandingsforhold; den er hellig, den skal være hellig for jer. 30:33Det menneske som blander salve som den, eller som lader noget deraf komme på en fremmed,[10]Det hebraiske zār kan både være betegnelse for en uindviet/uvedkommende/lægmand og for en ikke-israelit. han skal udryddes fra sit folk.‹«

Forordning om røgelsen

30:34Og sagde til Moses: »Tag dig velduftende stoffer:[11]Det hebraiske sammîm (»velduftende stoffer«) er omdiskuteret på dette sted; de nævnte stoffer er ikke alle velduftende. Nogle oversættere foreslår det neutrale: »krydderier«. stakte-dråber og mollusk-pulver og galban-gummi, velduftende stoffer og ren røgelse; der skal være lige meget af hvert.[12]Ordret: »del og del skal det være«. 30:35Du skal lave det til en krydret røgelse som salvefremstillerens arbejde; saltet, ren og hellig. 30:36Du skal støde noget af det til pulver og lægge noget af det foran Vidnesbyrdet i Åbenbaringsteltet, dér hvor jeg vil åbenbare mig for dig; det skal være højhelligt for jer. 30:37Den røgelse som du laver efter dette forhold, må I ikke lave til jer selv; I skal regne den hellig for .[e]Ordret: »hellig skal den være for jer for « 30:38Et menneske som laver noget som det for at nyde duften af det, skal udryddes af sit folk.«

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2020