Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 36

36:1Besal’el og Oholiab og hver mand med kunstforstand, til hvem HERREN har givet visdom og forstand til at vide at udføre alt arbejdet til tjenesten ved helligdommen, skal gøre efter alt det som HERREN har befalet.« 36:2Så tilkaldte Moses Besal’el og Oholiab og hver mand med kunstforstand som HERREN havde givet visdom i hjertet, enhver hvis hjerte opmuntrede ham til at komme til arbejdet for at udføre det. 36:3Og de modtog af Moses hele afgiften som Israels børn bragte til at udføre arbejdet omkring tjenesten ved helligdommen. Men de bragte ham endnu flere frivillige gaver morgen efter morgen, 36:4og alle de kunstforstandige som udførte alt arbejdet ved helligdommen, kom, hver mand fra det arbejde han udførte, 36:5og de talte til Moses og sagde: »Folket bringer mere frem end nødvendigt til tjenesten, til det arbejde, som HERREN har befalet at udføre.« 36:6Så befalede Moses, og de fik bragt bud ud i lejren med besked om at ingen, hverken mand eller kvinde, skulle arbejde mere for afgiften til helligdommen; og folket holdt op med at bringe ting. 36:7Arbejdsmaterialet var tilstrækkeligt til at gøre alt arbejdet færdigt, og mere end det.

Indretningen af helligdommen

36:8Så lavede alle der havde forstand på det, blandt dem som udførte arbejdet, boligen af ti teltduge af tvundet, fint linned og purpurblå, purpurrød og karminrød uld, med kunstfærdigt forarbejdede keruber lavede de dem. 36:9Hver teltdug var otteogtyve alen° lang, og hver teltdug var fire alen bred, alle teltduge havde samme mål. 36:10Man forbandt de fem teltduge, den ene til den anden, og forbandt de andre fem teltduge, den ene til den anden. 36:11Og man lavede løkker af purpurblå uld på den ene teltdugs kant, for enden af det sammensyede; det samme lavede man på kanten af den yderste teltdug af det andet sammensyede. 36:12Halvtreds løkker lavede man på den første teltdug, og halvtreds løkker lavede man for enden af teltdugen på det andet sammensyede stykke; løkkerne sad overfor hinanden, en overfor en. 36:13Man lavede halvtreds guldhager og forbandt teltdugene, den ene til den anden, med hagerne, så boligen blev en enhed. 36:14Man lavede teltduge af gedeuld til et telt over boligen; elleve teltduge lavede man. 36:15Længden af en teltdug var tredive alen, og fire alen var bredden af en teltdug; de elleve teltduge havde ét mål. 36:16De fem teltduge fæstede man sammen for sig og de seks teltduge for sig. 36:17Man lavede halvtreds løkker på kanten af den yderste teltdug i det sammensyede stykke, og man lavede halvtreds løkker på kanten af teltdugen i den anden række. 36:18Man lavede halvtreds bronzehager til at føje teltet sammen med, så det blev ét. 36:19Og man lavede et dække over teltet af rødfarvede vædderskind og et dække af delfinskind derover.

Træskelettet fremstilles

36:20Man lavede plankerne til boligen af akacietræ, så de var lodrette. 36:21Hver planke var ti alen lang, og hver planke var halvanden alen bred. 36:22På hver planke var der to tappe, den ene forbunden med den anden; sådan lavede man alle boligens planker. 36:23Man lavede plankerne til boligen, tyve planker til sydsiden, mod syd. 36:24Og man lavede fyrre fodstykker af sølv under de tyve planker, to fodstykker under den ene planke til dens to tappe og to fodstykker under den anden planke til dens to tappe. 36:25Til boligens anden side, mod nord, lavede man tyve planker 36:26og deres fyrre fodstykker af sølv, to fodstykker under den ene planke og to fodstykker under den anden planke. 36:27Til boligens bagside mod vest lavede man seks planker, 36:28man lavede to planker til boligens hjørner på bagsiden, 36:29og de var ”tvillinger” forneden og samtidig samlede foroven i én ring; sådan lavede dem begge, til de to hjørner. 36:30Der var otte planker med deres fodstykker af sølv, seksten fodstykker, to fodstykker under hver planke. 36:31Man lavede tværlægter af akacietræ; fem til plankerne ved boligens ene side, 36:32og fem tværlægter til plankerne ved boligens anden side, og fem tværlægter til boligens planker til bagsiden, mod vest. 36:33Man lavede den midterste tværlægte til at gå tværs over fra midt på plankerne, fra den ene side til den anden. 36:34Man beklædte plankerne med guld, deres ringe lavede man af guld til holdere for tværlægterne, og man beklædte tværlægterne med guld.

De to forhæng fremstilles

36:35Man lavede forhænget af purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned; med kunstfærdigt forarbejdede keruber lavede man det. 36:36Og man lavede fire stolper til det af akacietræ og beklædte dem med guld, deres kroge var af guld; og man støbte fire fodstykker af sølv til dem. 36:37Man lavede tæppet til teltets indgang af purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned, lavet af en der laver broget vævning, 36:38og man lavede fem stolper og deres kroge til det, og man beklædte deres toppe og deres tværstænger med guld og deres fem fodstykker med bronze.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2023