Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 35

Overholdelse af sabbatten

35:1Moses samlede hele Israels børns menighed og sagde til dem: »Dette er de ting, som HERREN befalede at gøre: 35:2I seks dage må der udføres arbejde, men på den syvende dag skal der være hellighed for jer, en sabbat med fuldstændig hvile for HERREN; enhver som udfører arbejde på den, skal lide døden. 35:3I må ikke tænde ild noget sted hvor I bor på sabbatsdagen.«

Offergaver til helligdommen

35:4Moses sagde til hele Israels børns menighed således: »Dette er den ting som HERREN befalede ved at sige: 35:5Af det som tilhører jer, skal I tage en afgift til HERREN; enhver som har et villigt hjerte, skal bringe en afgift til HERREN: guld, sølv og bronze, 35:6purpurblå, purpurrød og karminrød uld, fint linned og gedeuld, 35:7rødfarvede vædderskind og delfinskind og akacietræ, 35:8olie til lampen, balsam til salvningsolien og til vellugtende røgelse, 35:9shoham-sten og sten til at sætte på efoden og på brystskjoldet.

Arbejdet der skal udføres

35:10Og enhver blandt jer som har kunstnerisk færdighed, de skal komme og lave alt det som HERREN har befalet: 35:11Boligen, dens telt og dets dække, dens hager og dens planker, dens tværlægter, dens stolper og dens fodstykker; 35:12arken med dens bærestænger, sonedækket og forhænget; 35:13bordet med dets bærestænger og alle dets redskaber og skuebrødet; 35:14lampe-lysestagen og dens redskaber, dens lamper og lampeolien; 35:15røgelsesalteret med dets stænger og salvningsolien og vellugtende røgelse, og tæppet for indgangen, for boligens indgang; 35:16brændofferalteret med dets bronzegitter, dets bærestænger og alle dets redskaber, bækkenet og dets sokkel; 35:17forhængene til forgården, dens stolper og dens fodstykker, og tæppet til forgårdens port; 35:18pløkkene til boligen og pløkkene til forgården og deres barduner; 35:19vævede klæder til tjeneste i helligdommen; hellige klæder til Aron, præsten, og hans sønners klæder til at gøre præstetjeneste i.«

Offergaverne samles ind

35:20Så gik de, hele Israels børns menighed, bort fra Moses’ nærhed. 35:21Og de kom, enhver hvis hjerte opmuntrede ham, og hver den, hvis ånd tilskyndede ham, de bragte HERRENS offergave til arbejdet på forsamlingsteltet og til hele tjenesten ved det og til de hellige klæder. 35:22De kom, mændene såvel som kvinderne, alle med villigt hjerte bragte spænder, ringe og fingerringe og kugleformede smykker, alle ting af guld; enhver som foretog svingning med et svingningsoffer af guld for HERREN, 35:23og enhver hos hvem der fandtes purpurblå, purpurrød og karminrød uld og fint linned og gedeuld, rødfarvede vædderskind og delfinskind, bragte det. 35:24Enhver som gav en afgift af sølv og bronze, bragte afgiften til HERREN; og enhver hos hvem der fandtes akacietræ til noget af tjenestens arbejde, bragte det. 35:25Enhver kvinde som havde kunstnerisk færdighed, spandt med sine hænder, og de bragte det spundne: det purpurblå, purpurrøde og karminrøde uld og det fine linned. 35:26Og alle kvinderne, hvis hjerte opmuntrede dem med visdom, spandt gedeulden. 35:27Og overhovederne bragte shoham-sten og stenene til at indfatte på efoden og på brystskjoldet, 35:28balsammen og olien til lampen og til salvningsolien og til den vellugtende røgelse. 35:29Hver mand og kvinde hvis hjerte tilskyndede til at bringe noget til alt det arbejde som HERREN ved Moses havde befalet at gøre, det bragte Israels børn som frivillig gave til HERREN.

Udpegning af håndværkerne

35:30Moses sagde til Israels børn: »Se, HERREN har kaldet Besal’el ved navn; han er søn af Uri, søn af Hur, af Juda stamme. 35:31Og han har fyldt ham med Guds ånd, med visdom, med forstand, med viden og evne til al slags håndværk, 35:32til at lave kunstnerisk design, til at arbejde i guld, sølv og bronze, 35:33til at skære sten, til at indfatte, til at udskære træ, til at udføre al slags kunstnerisk arbejde; 35:34og han har i hans hjerte givet evnen til at undervise, ham og Oholiab, Akisamaks søn af Dans stamme. 35:35Han har fyldt dem med visdom i hjertet til at udføre al slags arbejde med indgravering, med design, med kunstvævning i purpurblå, purpurrød og karminrød uld og fint linned, og vævning; de skal udføre al slags arbejde og lave kunstnerisk design.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 18.03.2021