Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 29

Forordning om præstevielsen[a]Hele afsnittet v. 1-37 beskriver præstevielsen.

29:1»Dette er den handling som du skal udføre ved dem for at hellige dem til at gøre præstetjeneste for mig: Tag en ung tyr[1]Ordret: »en ung tyr, en tyrekalv«. og to væddere, lydefri, 29:2og usyret brød og usyrede ringbrød, rørt op med olie, og usyrede fladbrød, smurte med olie; du skal lave dem af fint hvedemel. 29:3Du skal lægge dem i en kurv og bringe dem frem i kurven sammen med ungtyren og de to væddere. 29:4Så skal du føre Aron og hans sønner frem til Åbenbaringsteltets indgang og vaske dem med vand. 29:5Og du skal tage klæderne og iføre Aron kjortlen og efodens kappe, efoden og brystskjoldet, og du skal fastgøre efoden på ham med efodens bælte. 29:6Du skal sætte turbanen på hans hoved, og du skal sætte det hellige diadem[b]Se note til 28,36. på turbanen. 29:7Så skal du tage salvningsolien og hælde den over hans hoved og salve ham. 29:8Og du skal lade hans sønner træde frem, og du skal iføre dem kjortler, 29:9du skal binde bæltet om dem, om Aron og hans sønner, og du skal binde huer på dem. De skal have præstetjenesten som en evig ordning. Du skal fylde Arons hånd og hans sønners hånd.«[c]Meningen er enten, at de får de ting og redskaber i hånden, som de skal bruge i tjenesten, og derved indvies de til tjenesten, eller at de får lagt et indvielsesoffer i hænderne, 3 Mos 8, 22.27-33.

Forordning om syndoffertyren

29:10»Du skal føre tyren hen foran Åbenbaringsteltet, og Aron og hans sønner skal lægge deres hænder på tyrens hoved. 29:11Så skal du slagte tyren for ansigt ved Åbenbaringsteltets indgang. 29:12Du skal tage noget af tyrens blod og komme det på alterets horn med din finger; og alt det øvrige blod[2]Ordret: »alt blodet«. skal du hælde ud ved alterets sokkel. 29:13Så skal du tage alt fedtet som dækker indvoldene, og hinden over leveren[d]Ordret: »det overflødige på leveren«. Ofte oversat: »leverlappen«. Der er tænkt på den fedthinde der omgiver leveren, næppe på en af leverlapperne. og de to nyrer og fedtet som er på dem, og brænde det[3]Ordret: »lade det gå op i røg«. på alteret. 29:14Tyrens kød og dens hud og dens tarmindhold[e]Måske er der tænkt specifikt på ekskrementer skal du brænde op med ild uden for lejren; det er et syndoffer.«[f]Offeret bringes med bøn om Guds tilgivelse for overtrædelse af vanvare af Guds bud. Det hebraiske: ḥaṭṭāˀt kan alt efter sammenhængen betyde »synd« eller »offer for synd«. Man kan overveje oversættelsen: »tilgivelsesoffer« eller »bodsoffer«. Se 3 Mos 4,1-5,13.

Forordning om de to væddere

29:15»Så skal du skal tage den ene vædder, og Aron og hans sønner skal lægge deres hænder på vædderens hoved, 29:16og du skal slagte vædderen, og du skal tage dens blod og stænke det rundt om på alteret. 29:17Vædderen skal du partere;[4]Ordret: »skære i dens stykker«. så skal du vaske dens indvolde og dens skanker og lægge dem oven på dens stykker og på dens hoved. 29:18Så skal du brænde[5]Ordret: »lade det gå op i røg«. hele vædderen på alteret; det er et brændoffer[g]Se note til 24,5. for , en velbehagelig duft, et offer for . 29:19Så skal du tage den anden vædder, og Aron og hans sønner skal lægge deres hænder på vædderens hoved, 29:20og du skal slagte vædderen og tage af dens blod og komme det på Arons højre[6]Ordet: »højre« står ikke her i grundteksten, men skal formodentlig underforstås ud fra det følgende, hvor det er pointeret. øreflip og på hans sønners højre øreflip og på deres højre hånds tommelfinger og på deres højre fods storetå, og du skal stænke blodet rundt om på alteret. 29:21Du skal tage noget af blodet som er på alteret, og af salveolien og stænke på Aron og på hans klæder og på hans sønner og på hans sønners klæder sammen med ham; så er han og hans klæder hellige, og hans sønner og hans sønners klæder sammen med ham. 29:22Så skal du af vædderen tage fedtet, fedthalen, fedtet som dækker indvoldene, hinden over leveren, de to nyrer og fedtet som er på dem, og den højre kølle, for det er en indsættelsesvædder, 29:23og ét rundt brød, ét ringformet oliebrød og ét fladbrød fra de usyrede brøds kurv som er for ansigt. 29:24Du skal lægge alt dette i Arons hænder og i hans sønners hænder, og du skal udføre svingning[7]Ordret: » svinge en svingning«. med det for ansigt. 29:25Så skal du tage det ud af deres hænder og brænde det på alteret over brændofferet, til en liflig lugt for ansigt; det er et offer for

Forordning om præsternes andel i ofrene

29:26»Du skal tage bryststykket fra Arons indsættelsesvædder og udføre svingning med det for ansigt; det skal være din andel. 29:27Og du skal hellige svingningsbryststykket og afgifts-køllen — som er blevet svunget og som er blevet løftet op — fra indsættelsesvædderen, noget er til Aron, og noget er til hans sønner. 29:28Det skal være Arons og hans sønners som en evig bestemmelse hos Israels børn, for det er en afgift; og det skal være en afgift fra Israels børn af deres måltidsofre,[h]Se note til 24,5. deres afgift til

Forordning om indvielsesugen

29:29»De hellige klæder, som Aron har, skal hans sønner have efter ham, i dem skal man salve dem og fylde deres hænder i dem.[i]Se note til 28,41. 29:30Syv dage skal den af hans sønner, som bliver præst i hans sted, iføre sig dem, når han går ind i Åbenbaringsteltet for at gøre tjeneste i helligdommen. 29:31Du skal tage indsættelsesvædderen og koge dens kød på et helligt sted. 29:32Aron og hans sønner skal spise vædderens kød og brødet som er i kurven ved Åbenbaringsteltets indgang. 29:33De skal spise det hvorved der blev skaffet soning for at fylde deres hænder,[j]Det er: For at de kunne indsættes. for at hellige dem; en uindviet må ikke spise det, for det er helligt. 29:34Men hvis der levnes noget af indsættelseskødet og af brødet til om morgenen, skal du brænde det som er levnet, med ild; det må ikke spises, for det er helligt. 29:35Du skal gøre sådan med Aron og med hans sønner, alt det som jeg har befalet dig: I syv dage skal du fylde deres hænder. 29:36Du skal hver dag ofre en syndoffertyr til forsoningen, og du skal bringe et syndoffer[k]Se note til vers 14. på alteret, når du skaffer soning for det; og du skal salve det for at hellige det. 29:37Syv dage skal du skabe soning på alteret og du skal hellige det; så bliver alteret højhelligt, enhver som rører ved alteret bliver hellig.«

Forordning om de daglige ofre

29:38»Dette er det som du skal bringe på alteret: To årgamle vædderlam hver dag, bestandig. 29:39Det ene lam skal du bringe om morgenen, og det andet lam skal du bringe lige inden mørket falder på.[8]Ordret: »mellem de to aftner«. Det dækker formodentlig at slagtningen skal finde sted mellem solnedgang og mørke. Jøderne har tolket det som tiden fra solnedgangens begyndelse omkring kl. 3 om eftermiddagen til dens afslutning. 29:40En tiendel efa fint mel blandet med en kvart hin knust[l]Af knuste oliven i modsætning til presset olie. olivenolie, og en kvart hin vin til drikoffer, sammen med det ene lam. 29:41Og du skal bringe det andet lam lige inden mørket falder på; som morgenens afgrødeoffer[m]Rent, bagt eller stegt mel, der brændes. Det hebraiske ord er: minḥāʰ. Man kan overveje oversættelsen: »kornoffer«, se 3 Mos 2,1-16. og som dets drikoffer skal du bringe det til en velbehagelig duft; det er et offer for . 29:42Dette er det daglige[9]Ordret: »bestandige«. brændoffer[n]Se note til 24,5. hos jeres efterkommere ved Åbenbaringsteltets indgang, for ansigt, dér hvor jeg vil åbenbare mig for jer for dér at tale med dig. 29:43Og dér vil jeg åbenbare mig for Israels børn så det[o]Nemlig Åbenbaringsteltet helliges ved min herlighed. 29:44Jeg vil hellige Åbenbaringsteltet og alteret; og Aron og hans sønner vil jeg hellige til at gøre præstetjeneste for mig. 29:45Og jeg vil bo midt blandt Israels børn, og jeg vil være deres Gud. 29:46Og de skal vide, at jeg er deres Gud, som førte dem ud af Egyptens land for at bo midt blandt dem; jeg er deres Gud.«

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2020