Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 37

Arken fremstilles

37:1Besal’el lavede arken af akacietræ, to og en halv alen° lang og halvanden alen bred og halvanden alen høj. 37:2Han beklædte den med purt guld indeni og udenpå, og han lavede en guldkant rundt om den. 37:3Han støbte fire guldringe til dens fire fødder, nemlig to ringe på dens ene side og to ringe på dens anden side. 37:4Han lavede bærestænger af akacietræ og beklædte dem med guld. 37:5Og han stak bærestængerne ind i ringene på arkens sider til at bære arken med.

Sonedækket fremstilles

37:6Han lavede et sonedækken af purt guld, to og en halv alen lang og halvanden alen bred. 37:7Og han lavede to keruber af guld, som udhamret arbejde lavede han dem fra de to ender af sonedækket, 37:8én kerub fra den ene ende og én kerub fra den anden ende; i ét med sonedækket lavede han keruberne fra begge dets ender. 37:9Keruberne bredte vingerne opad og dækkede over sonedækket med deres vinger; og deres ansigter vendte den ene mod den anden, kerubernes ansigter vendte mod sonedækket.

Skuebrødsbordet fremstilles

37:10Han lavede bordet af akacietræ, to alen langt og en alen bredt og halvanden alen højt. 37:11Han beklædte det med purt guld, og han lavede en guldkant om det. 37:12Han lavede en liste på en håndsbredde° rundt om det og lavede en guldkant om dets liste rundt om det. 37:13Han støbte fire guldringe til det og satte ringene i de fire hjørner ved dets fire fødder. 37:14Tæt ved listen sad ringene som holdere for bærestængerne til at bære bordet med. 37:15Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med guld, de var til at bære bordet. 37:16Og han lavede redskaberne som skulle være på bordet, dets fade, dets skåle, dets offerskåle og kanderne, med hvilke der skulle udgydes drikoffer; af purt guld.

Lysestagen fremstilles

37:17Han lavede lysestagen af purt guld; som udhamret arbejde lavede han lysestagen; dens fod og selve stagen; dens bægre, dens knopper og dens blomster gik i ét med den. 37:18Seks arme gik ud fra dens sider, tre af lysestagens arme fra dens ene side og tre af lysestagens arme fra dens anden side. 37:19Der var tre bægre formede som mandelblomster på den første arm, knop og blomst, og tre bægre formede som mandelblomster på en anden arm, knop og blomst; sådan var det på de seks arme der gik ud fra lysestagen. 37:20Men på lysestagen var der fire bægre formede som mandelblomster med dens knopper og dens blomster; 37:21nemlig en knop under de to arme på den og en knop under de to andre arme på den og en knop under de to øvrige arme på den; ved de seks arme som går ud fra lysestagen. 37:22Deres knopper og deres arme var i ét med den; det hele var ét udhamret arbejde af purt guld. 37:23Han lavede dens lamper, syv, og dens lysesakse og dens fyrbækkener af purt guld. 37:24Af en talent° purt guld lavede han den og alle dens redskaber.

Røgelsesalteret fremstilles

37:25Han lavede røgelsesalteret af akacietræ, én alen langt og én alen bredt, kvadratisk, og to alen højt; dets horn var i ét med det. 37:26Han beklædte det med purt guld, dets overdel og rundt om dets sider og dets horn; og han lavede en kant af guld hele vejen rundt. 37:27Han lavede to guldringe til det under dets kant på to af dets sider, på to af dets sider, som holdere for bærestængerne, så man kunne bære det med dem. 37:28Han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med guld.

Salvningsolien og røgelsen fremstilles

37:29Han lavede den hellige salvningsolie og den rene, vellugtende røgelse som salvefremstillerens arbejde.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.08.2023