Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 38

Brændofferalteret fremstilles

38:1Han lavede brændofferalteret af akacietræ, fem alen° langt og fem alen bredt, kvadratisk og tre alen højt. 38:2Han lavede horn på dets fire hjørner, dets horn gik i ét med det; og han beklædte det med bronze. 38:3Han lavede alle alterets redskaber, spandene, skovlene, stænkeskålene, gaflerne og fyrbækkenerne; alle dets redskaber lavede han af bronze. 38:4Til alteret lavede han et gitterværk, lavet som et bronzenetværk, under dets indfatning, og det nåede nedefra op til midt på det. 38:5Han støbte fire ringe i de fire hjørner på bronzegitteret som holdere for bærestængerne, 38:6og han lavede bærestængerne af akacietræ og beklædte dem med bronze. 38:7Så han stak bærestængerne i ringene på alterets sider så man kunne bære det med dem; han lavede det hult, af brædder.

Fremstilling af bronzebækkenet

38:8Han lavede bækkenet af bronze og dets sokkel af bronze af de spejle, som tilhørte de tjenstgørende kvinder der gjorde tjeneste ved forsamlingsteltets indgang.

Forgårdens forhæng fremstilles

38:9Han lavede forgården: ved den søndre side, mod syd, var forgårdens forhæng af tvundet, fint linned, hundred alen langt, 38:10med tyve stolper dertil med deres tyve fodstykker af bronze, og stolpernes kroge og deres tværstænger, af sølv; 38:11ved den nordre side var der hundred alen, dertil tyve stolper og deres tyve fodstykker af bronze; stolpernes kroge og deres tværstænger af sølv; 38:12ved den vestre side var forhængene halvtreds alen, dertil ti stolper og deres ti fodstykker; stolpernes kroge og deres tværstænger var af sølv. 38:13Ved den østre side, mod øst, var der halvtreds alen; 38:14forhængene til den ene side var femten alen med tre stolper og deres tre fodstykker; 38:15og til den anden side, på begge sider af forgårdens port, var forhængene femten alen med tre stolper og deres tre fodstykker. 38:16Alle forhængene omkring forgården var af tvundet, fint linned. 38:17Fodstykkerne til stolperne var af bronze, mens stolpernes kroge og deres tværstænger var af sølv, og deres toppe var beklædt med sølv, og disse var forbundne med tværstænger af sølv, det gjaldt alle forgårdens stolper. 38:18Tæppet for forgårdens port var lavet af en der laver broget vævning, af purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned, tyve alen langt, og i hele dets bredde var det fem alen højt i lighed med forgårdens forhæng; 38:19dertil var der fire stolper med fire fodstykker af bronze, med kroge af sølv og toppe beklædt med sølv og tværstænger af sølv. 38:20Alle pløkkene til boligen og til forgården hele vejen rundt var af bronze.

Regnskabet for helligdommen

38:21Dette er opgørelsen for boligen, Vidnesbyrdets bolig, som det blev opgjort efter Moses’ befaling, levitternes arbejde, under tilsyn af Itamar, søn af Aron, præsten. 38:22Besal’el, søn af Uri, søn af Hur, af Juda stamme, lavede alt det som HERREN havde befalet Moses, 38:23og sammen med ham Oholiab, søn af Akisamak, af Dans stamme, der arbejdede med indgravering, med design, med broget vævning i purpurblå, purpurrød og karminrød uld og fint linned. 38:24Alt guldet, som blev brugt til arbejdet, til alt arbejdet på helligdommen, svingningens guld, var 29 talenter° og 730 sekel° efter helligdommens sekel. 38:25Sølvet fra dem som var mønstret i menigheden, var 100 talenter og 1775 sekel efter helligdommens sekel, 38:26en beka° for hvert hoved – det er en halv sekel efter helligdommens sekel – af hver den som gik over til de mønstrede, fra tyve år og derover, af 603.550 . 38:27Der var 100 talenter sølv til at støbe helligdommens fodstykker og forhængets fodstykker; 100 fodstykker lavet af 100 talenter, en talent til et fodstykke. 38:28Af de 1775 sekel lavede han kroge til stolperne og overtrak deres toppe og forbandt dem. 38:29Svingningens bronze var 70 talenter og 2400 sekel. 38:30Deraf lavede man fodstykkerne til forsamlingsteltets indgang, bronzealteret og bronzegitteret til det, alle redskaberne til alteret, 38:31fodstykkerne rundt om forgården, fodstykkerne til forgårdens port og alle pløkkene til boligen og alle pløkkene rundt om forgården.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 09.08.2023