Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 24

Pagtslutningen på Sinaj

24:1Til Moses sagde han: »Gå op til HERREN, du og Aron, Nadab og Abihu og halvfjerds af Israels ældste, og I skal kaste jer ned på afstand. 24:2Men Moses skal alene nærme sig HERREN, men de må ikke nærme sig, og folket må ikke stige op sammen med ham.« 24:3Moses kom og fortalte folket alle HERRENS ord og alle retsregler, og hele folket svarede med én røst: »Vi vil handle efter alle de ord som HERREN har talt.« 24:4Moses skrev alle HERRENS ord ned, og han stod op tidligt om morgenen og byggede et alter neden for bjerget og rejste tolv stenstøtter svarende til Israels tolv stammer. 24:5Han sendte de unge mænd af Israels børn, og de ofrede brændofre, og de ofrede unge tyre som måltidsofre til HERREN. 24:6Så tog Moses halvdelen af blodet og kom det i skåle, og halvdelen af blodet stænkede han på alteret. 24:7Så tog han pagtsbogen og læste den op for folket, og de sagde: »Alt hvad HERREN har talt vil vi gøre og adlyde.« 24:8Så tog Moses blodet og stænkede det på folket, og han sagde: »Se, det er den pagts blod som HERREN har sluttet med jer på grundlag af alle disse ord.« 24:9Moses og Aron, Nadab og Abihu og halvfjerds af Israels ældste gik op, 24:10og de skuede Israels Gud; og under hans fødder var der som et arbejde af safirsten og som selve himlen i klarhed. 24:11Men han lagde ikke sin hånd på de fornemme af Israels børn; de skuede Gud, og de spiste og drak. 24:12HERREN sagde til Moses: »Stig op til mig på bjerget og bliv der, så vil jeg give dig stentavlerne og loven og befalingen, som jeg har skrevet for at instruere dem.« 24:13Så rejste Moses sig sammen med sin tjener Josva; og Moses gik op på Guds bjerg. 24:14Og til de ældste sagde han: »Vent her på os indtil vi kommer tilbage til jer; og se, Aron og Hur er hos jer, den der har stridigheder må henvende sig til dem.« 24:15Så steg Moses op på bjerget, og skyen dækkede bjerget, 24:16og HERRENS herlighed sænkede sig ned over Sinajs bjerg, og skyen dækkede det i seks dage, og på den syvende dag kaldte han på Moses inde fra skyen. 24:17For Israels børns øjne fremtrådte HERRENS herlighed som en fortærende ild på bjergets top. 24:18Moses gik ind i skyen og steg op på bjerget; og Moses var på bjerget fyrre dage og fyrre nætter.
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2020