Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 26

Pagtsteltets indre

26:1»Men boligen skal du lave af ti teltduge; af tvundet, fint linned og purpurblå, purpurrød og karminrød uld, med kunstfærdigt forarbejdede keruber skal du lave dem. 26:2Hver teltdug skal være otteogtyve alen° lang, og hver teltdug skal være fire alen bred; alle teltduge skal have samme mål. 26:3De fem teltduge skal fæstes sammen, én til den anden; og atter fem teltduge skal fæstes sammen, én til den anden. 26:4Og du skal lave løkker af purpurblå uld på den ene teltdugs kant, for enden af rækken; og du skal gøre ligesådan i den yderste teltdugs kant i den anden samling. 26:5Du skal lave halvtreds løkker på den ene teltdug og lave halvtreds løkker yderst på den teltdug, der er i den anden samling; stropperne skal være den ene overfor den anden. 26:6Og du skal lave halvtreds guldhager og fæste teltdugene, den ene til den anden, med hagerne, så boligen bliver en helhed.«

Pagtsteltets ydre

26:7»Du skal lave teltduge af gedehår til et telt over boligen; som elleve teltduge skal du lave dem. 26:8Hver teltdug skal være tredive alen lang, og hver teltdug skal være fire alen bred; de elleve teltduge skal have ét mål. 26:9Du skal sætte de fem teltduge sammen for sig og de seks teltduge for sig, og den sjette teltdug skal du lægge dobbelt ved forsiden af boligen. 26:10Du skal lave halvtreds løkker i kanten af den ene teltdug som er yderst i rækken, og halvtreds løkker i kanten af teltdugen i den anden række. 26:11Du skal lave halvtreds bronzehager og spænde hagerne i løkkerne; og du skal sammenføje teltet, så det bliver en helhed. 26:12Men det overskydende nedhæng af teltets teltduge, den halve teltdug som er tilovers, skal du lade hænge ned over boligens bagside, 26:13og den alen på den ene side og den alen på den anden side, som er tilovers i længden af teltets teltdug, skal hænge ned over hver sin side af teltet for at dække det. 26:14Du skal lave et dække over teltet af rødfarvede vædderskind og et dække derover af delfinskind.«

Pagtsteltets planker

26:15»Du skal lave plankerne til boligen af akacietræ, de skal være lodrette. 26:16Hver planke skal være ti alen lang og halvanden alen bred. 26:17Der skal være to tappe i hver planke, den ene forbunden med den anden; sådan skal du lave alle boligens planker. 26:18Du skal lave plankerne til boligen; tyve planker til sydsiden, mod syd, 26:19og du skal lave fyrre fodstykker af sølv under de tyve planker, to fodstykker under den ene planke til dens to tappe, og to fodstykker under den anden planke til dens to tappe. 26:20Og til boligens anden side, til nordsiden, tyve planker 26:21og deres fyrre fodstykker af sølv, to fodstykker under den ene planke og to fodstykker under den anden planke. 26:22Til bagsiden af boligen, mod vest, skal du lave seks planker. 26:23Og du skal lave to planker til boligens hjørner i bagsiden, 26:24og de skal være tvillinger forneden og samtidig samlede foroven i én ring; sådan skal det være med dem begge, de skal være til de to hjørner. 26:25Der skal være otte planker og deres fodstykker af sølv, seksten fodstykker; to fodstykker under den ene planke og to fodstykker under den anden planke. 26:26Du skal lave tværlægter af akacietræ: fem til plankerne i boligens ene side, 26:27og fem tværlægter til plankerne i boligens anden side, og fem tværlægter til plankerne i boligens side bagtil, mod vest. 26:28Den midterste tværlægte, midt på plankerne, skal gå tværs over fra den ene ende til den anden. 26:29Du skal beklæde plankerne med guld og lave deres ringe af guld til holdere for tværlægterne; og du skal beklæde tværlægterne med guld. 26:30Så skal du rejse boligen efter dens forskrift, som blev vist dig på bjerget.«

Pagtsteltets forhæng

26:31»Og du skal lave et forhæng af purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned; med kunstfærdigt forarbejdede keruber skal man lave det. 26:32Du skal anbringe det på fire stolper af akacietræ, som er beklædt med guld og har kroge af guld og står på fire fodstykker af sølv. 26:33Og du skal hænge forhænget under hagerne. Så skal du bringe Vidnesbyrdets ark derhen, inden for forhænget, og forhænget skal danne skel for jer mellem det Hellige og det Allerhelligste, 26:34og du skal lægge sonedækket på Vidnesbyrdets ark i det Allerhelligste. 26:35Men du skal sætte bordet uden for forhænget, og lysestagen over for bordet, ved boligens side mod syd; men bordet skal du sætte ved siden mod nord. 26:36Du skal lave et tæppe til teltets indgang af purpurblå, purpurrød og karminrød uld og tvundet, fint linned, lavet af en der laver broget vævning. 26:37Du skal lave fem stolper af akacietræ til tæppet og beklæde dem med guld, deres kroge skal være af guld; og du skal støbe fem fodstykker af bronze til dem.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 08.08.2023