Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 20

De ti bud

20:1Gud talte alle disse ord og sagde: 20:2»Jeg er HERREN din Gud, som førte dig ud af Egyptens land, af trællehuset. 20:3Du må ikke have andre guder end mig! 20:4Du må ikke lave dig et gudebillede eller nogen som helst afbildning af det som er i himlen oventil, eller det som er på jorden nedentil, eller det som er i vandet under jorden. 20:5Du må ikke tilbede dem og ikke tillade dig at tjene dem; for jeg, HERREN din Gud, er en skinsyg Gud som hjemsøger fædres skyld på børn, på dem i tredje og på dem i fjerde led af dem som hader mig; 20:6men viser nåde i tusind led mod dem som elsker mig, og mod dem som holder mine bud. 20:7Du må ikke bruge HERREN din Guds navn til falskhed; for HERREN vil ikke lade den ustraffet som bruger hans navn til falskhed. 20:8Husk sabbatsdagen så du holder den hellig. 20:9Seks dage skal du arbejde og gøre al din gerning, 20:10men den syvende dag er sabbat for HERREN din Gud; da skal du ingen gerning gøre, hverken du eller din søn eller din datter, din træl eller din trælkvinde eller dit kvæg eller din fremmede som er indenfor dine porte. 20:11For på seks dage gjorde HERREN himlen og jorden, havet og alt det som er i dem, men hvilede på den syvende dag; derfor velsignede HERREN sabbatsdagen og helligede den. 20:12Ær din far og din mor for at dine dage må blive mange på den jord som HERREN din Gud giver dig. 20:13Du må ikke begå drab. 20:14Du må ikke bryde ægteskab. 20:15Du må ikke stjæle. 20:16Du må ikke svare mod din næste som et falsk vidne. 20:17Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru eller hans træl eller hans trælkvinde eller hans okse eller hans æsel eller noget som tilhører din næste.«

Folkets reaktion

20:18Hele folket oplevede tordenen og lynene og hornets lyd og bjerget rygende; folket oplevede det, og de rystede og stod langt borte. 20:19Og de sagde til Moses: »Tal du med os, så vil vi lytte; men lad ikke Gud tale med os, for at vi ikke skal dø.« 20:20Men Moses sagde til folket: »Frygt ikke, for Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at frygt for ham skal være for jeres ansigt så I ikke synder.« 20:21Mens folket stod langt borte, nærmede Moses sig mulmet hvor Gud var.

Forordning om alteret

20:22Og HERREN sagde til Moses: »Sådan skal du sige til Israels børn: ›I har oplevet at jeg har talt fra himlen med jer. 20:23I må ikke lave jer noget ved siden af mig; guder af sølv og guder af guld må I ikke lave jer.‹ 20:24Du skal lave mig et alter af jord, og på det skal du ofre dine brændofre og dine måltidsofre, dine får og dine okser; på hvert sted, hvor jeg lader mit navn blive husket, vil jeg komme til dig og velsigne dig. 20:25Men hvis du vil lave mig et alter af sten, skal du ikke bygge det af kvadre, for hvis du svinger dit huggejern over det, vanhelliger du det. 20:26Og du må ikke gå op ad trapper på mit alter for at din nøgenhed ikke skal blottes over det.«
          

Vælg kapitel

Vælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 01.02.2021