Den Frie Bibel

Anden Mosebog, kapitel 7

7:1Da sagde til Moses: »Se, jeg har gjort dig til en gud for Farao, og Aron, din bror, skal være din profet. 7:2Du skal tale alt det som jeg vil befale dig; men Aron, din bror, skal tale til Farao så han skal lade Israels børn drage ud af sit land. 7:3Men jeg vil forhærde Faraos hjerte og mangfoldiggøre mine tegn og mine undere i Egyptens land. 7:4Farao vil ikke høre på jer, men jeg vil lægge min hånd på Egypten, og jeg vil føre mine hærskarer, mit folk, Israels børn, ud af Egyptens land ved store straffedomme. 7:5Og Egypten skal forstå[1]Verbet yādāʕ har flere nuancer. Det betegner i en del sammenhænge et inderligt kendskab. Her kan man overveje at oversætte: »lære at kende / indse / vide«. at jeg er , når jeg rækker min hånd ud mod Egypten og fører Israels børn fra deres midte.« 7:6Moses og Aron gjorde det. Således som havde befalet dem, sådan gjorde de. 7:7Moses var 80 år, og Aron var 83 år da de talte til Farao.

Moses’ stav bliver en slange

7:8Så sagde følgende[2]Ordret: »idet han sagde«. til Moses og til Aron: 7:9»Når Farao taler til jer og siger: ›Giv for jer et under!‹[a]Meningen må være at Moses og Aron skal bevise deres sendelse og deres Guds magt ved et under. da skal du sige til Aron: ›Tag din stav og kast den foran Farao.‹[3]Ordret: »for Faraos ansigt.« Den vil blive til en slange.«[4]Det hebraiske ord: tannîn skal i andre sammenhænge oversættes ved: »søuhyre« eller lignende. Det er formodentlig en frygtindgydende slange. 7:10Så kom Moses og Aron til Farao og gjorde således som havde befalet. Aron kastede sin stav foran Farao og foran hans tjenere, og den blev til en slange. 7:11Men Farao kaldte også på vismændene og troldmændene, og også disse, Egyptens mirakelmagere,[5]Betydningen af det hebraiske ḥarṭōm er omdiskuteret. Andre oversætter det: »sandsiger« eller »minister«. gjorde det samme med deres hemmelige kunster. 7:12De kastede hver sin stav, og de blev til slanger. Men Arons stav slugte deres stave. 7:13Og Faraos hjerte blev hårdt så han ikke hørte på dem, sådan som havde talt.

Første plage: Vand til blod

7:14Så sagde til Moses: »Faraos hjerte er hårdt, han har nægtet at lade folket gå. 7:15Gå til Farao om morgenen, se, han går ud til vandet, og du skal stille dig over for ham ved Nilens bred; og staven som blev forvandlet til en slange, skal du tage i din hånd. 7:16Og du skal sige til ham: ›, hebræernes Gud, har sendt mig til dig for at sige: Lad mit folk gå så de kan dyrke mig i ørkenen. Men indtil nu har du ikke villet høre! 7:17Således har sagt: Ved dette vil du vide at jeg er : Se, jeg slår med staven som er i min hånd, på vandet som er i Nilen, og det vil blive forvandlet til blod, 7:18og fiskene som er i Nilen, vil dø, og Nilen vil stinke så Egypten ikke kan drikke vand fra Nilen.‹« 7:19Og sagde til Moses: »Sig til Aron: ›Tag din stav og ræk din hånd ud over Egyptens vand, over deres floder, over deres kanaler og over deres damme og over alle deres vandsamlinger[6]Der er formodentlig tænkt på vandreservoirer., så vil det blive til blod, og der skal være blod i hele Egyptens land, både i træ- og i stenkarrene.‹«[7]Ordret blot: »både i træerne og stenene«. 7:20Moses og Aron gjorde sådan som havde befalet. Han løftede staven og slog vandet som var i Nilen, for Faraos øjne og for hans tjeneres øjne, og alt vandet som var i Nilen, blev forvandlet til blod. 7:21Fiskene som var i Nilen, døde, og Nilen stank så Egypten ikke kunne drikke vand fra Nilen. Der var blod i hele Egyptens land. 7:22Men Egyptens mirakelmagere[8]Se note til v.11. gjorde det samme med deres hemmelige kunster. Men Faraos hjerte blev hårdt så han ikke hørte på dem, som havde talt. 7:23Farao vendte sig og gik til sit hus og rettede end ikke sit hjerte til dette. 7:24Hele Egypten gravede omkring Nilen efter vand at drikke, for de kunne ikke drikke af Nilens vand. 7:25Og der forløb syv dage efter at havde slået Nilen.

Anden plage: Frøer

7:26 sagde til Moses: »Gå ind til Farao, og du skal sige til ham: ›Sådan siger : ›Lad mit folk gå så de kan dyrke mig. 7:27Hvis du nægter at lade dem gå, se, så slår jeg hele dit landområde med frøer. 7:28Nilen skal vrimle med frøer, og de skal stige op og komme i dit hus og i dit sovekammer og på din seng og i dine tjeneres hus og blandt dit folk og i dine bageovne og i dine dejtrug. 7:29Op på dig og på dit folk og på alle dine tjenere skal frøerne stige.‹«‹

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Endnu ikke sket
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.04.2020