Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 25

Bildad foreholder Job Guds store Majestæt, 1-3; og at intet Menneske er retfærdigt for Gud, da end ikke Himmelens Lys ere rene for hans Øjne, 4-6.

25:1Men Bildad, Sukiten, svarede og sagde: 25:2Hos ham er Herskermagt og Rædsel; han skaber Fred i sine høje Boliger. 25:3Mon der være Tal paa hans Tropper? og over hvem opgaar ikke hans Lys?
25:4Hvorledes kan da et Menneske være retfærdigt for Gud? og hvorledes kan den, som er født af en Kvinde, være ren? 25:5Se, selv Maanen skinner ikke klar, og Stjernerne ere ikke rene for hans Øjne. 25:6Hvor meget mindre Mennesket, den Orm, og Menneskets Barn, den Maddike.

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.