Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 40

Herren formaner Job ydermere til at erkende sin Ubesindighed og betænke Guds store Magt, som han beviser ved Torden og ved at undertrykke de stolte, 1-9; særdeles byder han ham betragte Behemoth, 10-19; og Leviathan, hvilke Gud havde skabt, 20-28.

40:1Og Herren svarede Job ud af Stormen og sagde: 40:2Bind op om dine Lænder som en Mand; jeg vil spørge dig, og undervis du mig! 40:3Vil du gøre min Ret til intet? vil du dømme mig at være uretfærdig, for at du kan være retfærdig? 40:4Eller har du en Arm som Gud, og kan du tordne med Lyn som han? 40:5Pryd dig dog med Højhed og Herlighed, og ifør dig Ære og Pragt! 40:6Udgyd din overstrømmende Vrede, og se til hver en hovmodig, og ydmyg ham! 40:7Se til hver hovmodig, og tryk ham ned, og knus de ugudelige paa deres Sted! 40:8Skjul dem i Støv til Hobe; fængsl deres Ansigt til Mørket! 40:9Og da vil ogsaa jeg bekende om dig, at din højre Haand kan frelse dig.
40:10Se dog Behemoth, som jeg skabte saavel som dig, den æder Græs som en Okse. 40:11Se nu, dens Styrke er i dens Lænder, og dens Kraft er i dens Bugs Muskler. 40:12Den strækker sin Stjert ud som et Cedertræ; dens Boves Sener ere sammenslyngede. 40:13Benene i den ere som Kobberrør, dens Knogler ligesom en Jernstang. 40:14Den er den første iblandt Guds Skabninger; han, som skabte den, rakte den dens Sværd. 40:15Thi Bjergene bære Foder til den, og alle vilde Dyr paa Marken lege der. 40:16Den ligger under Lotusbuske i Skjul af Rør og Dynd. 40:17Lotusbuske dække den med Skygge; Piletræerne ved Bækken omgive den. 40:18Se, Floden bliver vældig, men den flygter ej; den er tryg, om end Jordan svulmede op og naaede dens Mund. 40:19Kan nogen fange den lige for dens Øjne eller trække et Reb igennem dens Næse?
40:20Kan du trække Leviathan op med en Krog? eller drage dens Tunge med en Snor, du lader synke ned? 40:21Kan du sætte et Sivreb i dens Næse eller gennembore dens Kæber med en Krog? 40:22Mon den vil gøre mange ydmyge Begæringer til dig eller tale milde Ord for dig? 40:23Mon den vil gøre en Pagt med dig, at du kan tage den til Tjener evindelig? 40:24Kan du lege med den som med en Fugl? eller binde den fast, til Morskab for dine Smaapiger? 40:25Skulle Deltagerne vel drive Handel med den? skulle de dele den ud iblandt Købmænd? 40:26Kan du fylde dens Hud med Spyd, dens Hoved med Harpuner? 40:27Læg din Haand paa den! Du vil huske den Kamp og ikke gøre det mere. 40:28Se, Haabet derom slaar fejl; styrter man ikke ned endog kun ved Synet af den?

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.