Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 38

Gud aabenbares for Job og straffer hans formastelige Tale, 1-3; foreholder ham sine store og forfærdelige Gerninger ved Skabelse, Forsyn og Regering i Himmel, Luft, Jord og Hav, hvilke Job ej kunde begribe; herved vil Gud føre ham til Ydmyghed og til at erkende sin Ubetænksomhed med at dømme Guds Gerninger, 4-38.

38:1Derefter svarede Herren Job ud af Stormen og sagde: 38:2Hvo er den, som formørker Guds Raad med Tale uden Forstand. 38:3Bind op om dine Lænder som en Mand, saa vil jeg spørge dig, og undervis du mig!
38:4Hvor var du, der jeg grundfæstede Jorden? forkynd det, hvis du har Indsigt? 38:5Hvo har sat dens Maal? du ved det vel? eller hvo udstrakte Snoren over den? 38:6Hvorpaa ere dens Piller nedsænkede? eller hvo har lagt dens Hjørnesten? 38:7der Morgenstjerner sang til Hobe, og alle Guds Børn raabte af Glæde. 38:8Og hvo lukkede for Havet med Døre, der det brød frem, gik ud af Moders Liv, 38:9der jeg gjorde Sky til dets Klædning og Mørke til dets Svøb, 38:10der jeg afstak for det min Grænse og satte Stang og Døre for det 38:11og sagde: Hertil skal du komme og ikke længere; og her skal være sat Grænse for dine stolte Bølger? 38:12Har du i dine Dage givet Befaling til Morgenen? har du vist Morgenrøden dens Sted, 38:13til at gribe Jorden ved dens Flige, saa at de ugudelige rystes bort fra den? 38:14saa denne forvandler sig som Leret, hvori Seglet trykkes, og Tingene fremstille sig som i deres Klædebon, 38:15og de ugudelige unddrages deres Lys, og den opløftede Arm sønderbrydes? 38:16Er du kommen til Havets Kilder? og har du vandret paa Dybets Bund? 38:17Have Dødens Porte opladt sig for dig? eller saa du Dødens Skygges Porte? 38:18Har du overskuet Jordens Bredde? forkynd det, dersom du kender det alt sammen! 38:19Hvor er Vejen did, hvor Lyset mon bo, og hvor er Mørkets Sted, 38:20at du kunde bringe det til dets Landemærke, og at du kendte Stierne til dets Hus? 38:21Du ved det; thi den Gang blev du jo født, og dine Dages Tal er stort! 38:22Er du kommen til Forraadskamrene for Sneen, eller saa du Forraadskamrene for Hagelen, 38:23hvilke jeg har sparet til Trængsels Tid, til Strids og Krigs Dag. 38:24Hvor er den Vej, hvor Lyset deler sig, hvor Østenvejret spreder sig over Jorden? 38:25Hvo brød Render til Vandskyl og Vej til Lynet, som gaar foran Torden, 38:26for at lade regne paa det Land, hvor ingen er, i Ørken, hvor intet Menneske er, 38:27for at mætte de øde og ødelagte Steder og bringe Græsbunden til at spire? 38:28Har Regnen vel en Fader? eller hvo har avlet Duggens Draaber? 38:29Af hvis Moderliv er Frost udgangen? og hvo fødte Rimfrost under Himmelen? 38:30Vandet skjuler sig, som var det en Sten, og Dybets Overflade slutter sig sammen. 38:31Kan du knytte Syvstjernens Baand, eller løse Orions Reb? 38:32Kan du lade Dyrekredsens Stjerner komme frem til deres Tid? eller føre Bjørnen med dens Unger frem? 38:33Kender du Himmelens Love? eller kan du bestemme dens Herredømme over Jorden? 38:34Kan du opløfte din Røst til Skyen, at Vands Mangfoldighed maa skjule dig? 38:35Kan du udlade Lynene, at de fare frem, og at de sige til dig: Se, her ere vi? 38:36Hvo lagde Visdom i Hjertets Inderste? eller hvo gav Forstand i Tanken? 38:37Hvo kan tælle Skyerne med Visdom? og hvo kan udgyde Himmelens Vandbeholdere, 38:38idet Støv løber sammen til en Støbning, og Jordklumperne hænge ved hverandre?

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.