Den Frie Bibel

Jobs Bog, kapitel 26

Job viser, at der ingen Trøst var i Bildads Tale, 1-4; taler ydermere om Guds Majestæt og herlige Gerninger, som Bildad havde begyndt at tale om, og viser, at vi kun forstaa det mindste af dem, 5-14.

26:1Da svarede Job og sagde: 26:2Hvad har du hjulpet den, som ingen Kraft havde? frelste du den Arm, som ingen Styrke havde? 26:3Hvorledes raadede du den, som ingen Visdom havde, og kundgjorde Indsigt til Overflod? 26:4For hvem har du kundgjort Tale, og hvis Aande talte ud af dig?
26:5Dødningerne bæve neden under Vandene og deres Beboere. 26:6Dødsriget ligger blottet for ham, og Afgrunden har intet Skjul. 26:7Han udbreder Norden over det øde, han hænger Jorden paa intet. 26:8Han binder Vandet sammen i sine Skyer, dog brister Skydækket ikke under dem. 26:9Han lukker for sin Trone, han udbreder sin Sky over den. 26:10Han har draget en Grænse oven over Vandene indtil der, hvor Lyset ender i Mørke. 26:11Himmelens Piller skælve og forfærdes for hans Trusel. 26:12Ved sin Kraft oprører han Havet, og med sin Forstand bryder han dets Hovmod. 26:13Ved hans Aande blive Himlene dejlige; hans Haand gennemborer den flygtende Slange. 26:14Se, disse ere de yderste Grænser af hans Veje, og hvor svag er Lyden af det Ord, som vi have hørt deraf? Men hans Vældes Torden — hvo forstaar den!

Vælg kapitel

bVælg kapitel

Status for dette kapitel

Denne tekst er den autoriserede oversættelse fra 1871 af Det Gamle Testamente.