Den Frie Bibel

Jeremias’ Bog, kapitel 1

Jeremias kaldes af Gud som profet og får styrke fra Gud til opgaven.

1:1Ord af Jeremias, Hilkijas søn, der var en af præsterne i Anatot i Benjamins land. 1:2 ord kom til ham da Josija, Amons søn, havde været konge i Juda i tretten år. 1:3Og det kom også mens Jojakim, Josijas søn, var konge i Juda, og det blev ved med at komme indtil udgangen af Sidkijas, Josias søns, ellevte år som konge i Juda, da Jerusalems indbyggere blev ført i fangenskab i den femte måned. 1:4Og ord kom til mig: 1:5»Før jeg dannede dig i din mors liv, kendte jeg dig, og før du kom ud af din mors krop, helligede jeg dig. Jeg gjorde dig til profet for folkeslagene.« 1:6Men jeg sagde: »Ak Herre, ! Jeg duer ikke til at tale, for jeg er for ung.« 1:7Men sagde til mig: »Sig ikke: ›Jeg er for ung‹; for overalt hvor jeg sender dig, skal du gå, og alt det jeg befaler dig, skal du sige. 1:8Du skal ikke være bange for dem, for jeg er med dig for at redde[1]Kan også oversættes med »frelse« eller »udfri« dig,« siger . 1:9Og rakte sin hånd frem og rørte ved min mund, og sagde til mig: »Se, jeg har lagt mine ord i din mund. 1:10Se, i dag har jeg sat[2]Ordet kan mere ordret oversættes med “udnævne” dig over folkene og kongerigerne til at rykke op og bryde ned, til at ødelægge og lægge i ruiner, til at bygge og til at plante.«

Jeremias ser to syner som forestiller babyloniernes ødelæggelse af Jerusalem.

1:11Og ord kom til mig: »Jeremias, hvad ser du?« Og jeg svarede: »Jeg ser en stav af mandeltræ.« 1:12Og sagde til mig: »Du så rigtigt, for jeg våger[3]Mandeltræ og våge lyder næsten ens på hebraisk. Det tidligt blomstrende mandeltræ er et billede på årvågenhed. over mit ord for at opfylde det.« 1:13Og ord kom til mig for anden gang: »Hvad ser du?« Og jeg svarede: »Jeg ser en kogende gryde, og den vender sig herimod fra de nordlige egne.« 1:14Og sagde til mig: »Fra nord skal ulykken[4]eller »ondskaben« slippes løs mod alle landets indbyggere. 1:15For se, jeg kalder på alle stammerne fra kongerigerne mod nord,« siger , »og de skal komme og sætte hver sin trone ved indgangen til Jerusalems porte og på alle dens mure hele vejen rundt og i alle Judas byer.[a]Billedet med tronerne i byportene symboliserer de fremmede folkeslags erobring af Jerusalem og Judæa. En trone i byporten markerer den endegyldige magtovertagelse. 1:16Og jeg vil holde dom over dem på grund af deres ondskab. For de forlod mig og ofrede røgelse til andre guder og tilbad deres hænders værk.

styrker ham atter og bekræfter kaldet.

1:17Og du, du skal binde op om dig[5]Ordret »om dine lænder«. og rejse dig op og tale til dem om alt det jeg vil befale dig. Vær ikke rædselsslagen for dem for at jeg ikke skal gøre dig rædselsslagen for dem. 1:18Og jeg, se, jeg har i dag gjort dig til en befæstet borg og til en jernsøjle og til en kobbermur for hele landet, imod Judas konger, imod dets fyrster, imod dets præster og imod folket i landet. 1:19Og de skal kæmpe mod dig, men ikke få overhånd over dig, for jeg er med dig,« siger , »for at redde dig.«

Vælg kapitel

1 2 7

bVælg kapitel

1 2 7

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Dato for denne version: 01.06.2016